VVD gld Portret edit

Perspectief voor culturele top-instellingen

Bron Introdans - Kilar-©-Introdans-Hans-Gerritsen-2020-1024x576

Gelderland kent drie culturele top-instellingen die behoren tot de landelijke culturele ‘Basisinfrastructuur’ (BIS) behoren: Introdans, Oostpool en Phion (HGO). Het rijk draagt met programmageld bij aan de kosten. De provincie en gemeenten moeten zorg dragen voor adequate huisvesting. Nu hebben Introdans en Oostpool een groot probleem met de huisvesting. Vooral Introdans is gehuisvest in een oud schoolgebouw, dat al jaren geleden is afgekeurd door de brandweer. Het rijk wil dat er nu een concreet perspectief is voor adequate huisvesting. Zo niet, dan komt de subsidie voor Introdans en Oostpool in gevaar (24 mln voor 4 jaar).Voor de VVD zijn de culturele top-instellingen belangrijk. Zij versterken de aantrekkingskracht van Gelderland om er werken, wonen en -voor bedrijven- om zich er te vestigen. Gelderland mag zich gelukkig prijzen met deze instellingen. We zijn -buiten de Randstad- ook uniek met drie. Deze instellingen vervullen ook een belangrijke maatschappelijke functie t.b.v. het basis en voortgezet onderwijs, kwetsbare jongeren en ouderen en het stimuleren van talenten.Om het gevraagde perspectief te kunnen bieden, heeft onze woordvoerder cultuur René Westra bij de begroting een motie ingediend. In deze motie is het College gevraagd uiterlijk in januari 2023 te komen met voorstellen. Deze motie is met ruime meerderheid door Provinciale Staten van Gelderland aangenomen.

Publicatiedatum: 11 november 2022