VVD gld Portret edit

Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid moet scherper

Peter Hendriks Statenzaal_50d23e06-380b-4322-a542-3d5bc3e12106

Eind 2019 werd het provinciale Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A)-beleid vastgesteld. Gezien de turbulente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in een snel veranderend landschap, nam de VVD met een paar andere partijen daarom eind 2021 het initiatief om het beleid met een aantal experts tegen het licht te houden.

Geen tijdelijk, maar structureel probleem

Zelden was de krapte op de arbeidsmarkt zo groot dat het aantal vacatures de werkeloosheid ver overtrof. Waar in de afgelopen decennia de mismatch vooral werd veroorzaakt door de conjunctuur en het feit dat het aanbod kwalitatief niet aansloot op de vraag, zien we nu dat het probleem structureel is door de ontgroening en vergrijzing. En die demografische trend zet zich verder voort. Terwijl in het verleden bij het MKB knellende wet- en regelgeving en gebrek aan financiering op de eerste plaats stonden van het knelpuntenlijstje, zien we nu dat gebrek aan personeel met stip bovenaan staat. Dat is niet alleen zorgelijk voor onze economie, maar ook voor de enorme maatschappelijke opgaven waarvoor we staan, zoals wonen, energietransitie, de zorg en veiligheid.

Focus, focus, focus

In het verleden was het O&A beleid van de Provincie Gelderland vooral faciliterend. Onder het motto, laat duizend bloemen bloeien, werden positieve initiatieven ondersteund. Zo kon tegelijkertijd in de praktijk worden vastgesteld, wat wel en niet werkt. Gezien de ernst van het vraagstuk, kunnen we ons die vrijblijvendheid echter niet meer permitteren. In de Statenvergadering van 6 april jl. (zie foto: Peter Hendriks aan het woord met op de achtergrond VVD-gedeputeerden Helga Witjes en Jan Markink) heeft de VVD in een gezamenlijke motie met D66, CDA, CU, 50+ en PvdD een oproep aan het College van Gedeputeerde Staten gedaan om voortaan alleen nog in te zetten op initiatieven die ook echt het verschil kunnen maken in hun bijdrage aan de oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt.

Essentiële thema’s

Voor de VVD Gelderland zijn de belangrijkste thema’s op dit gebied bijvoorbeeld het behoud van talent in de regio. Maar ook het ontsluiten van de in Den Haag beschikbaar gestelde financiële middelen naar de regio’s, is belangrijk en het verbinden van partijen. Bovendien is er voor de VVD nog een belangrijk ander aandachtspunt. Laat de provincie niet alleen kijken naar wat andere partijen kunnen doen, maar zet zelf met gemeenten ook in op meer digitalisering van processen. Wat kunnen we leren van de digitale dienstverlening van bedrijven, wat zijn binnen overheden de ‘best practices’? Het mes snijdt dan aan twee kanten: enerzijds wordt bespaard op de uitgaven en anderzijds wordt minder een beroep op de arbeidsmarkt gedaan voor waardevolle krachten. 

Peter Hendriks
peter.hendriks@psgelderland.nl
06-22 24 07 29

Publicatiedatum: 8 april 2022