VVD gld Portret edit

Maidenspeech Jeanne de Graaf, Statenvergadering 31 mei jl.

Scherm­afbeelding 2023-06-01 om 15.46.17

15 maart waren de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Naast bekende zijn er ook twee nieuwe gezichten bij de VVD fractie: Inge Klein Gunnewiek en Jeanne de Graaf. Nieuwe Statenleden houden een maidenspeech. Op 12 april gaf Inge al haar maidenspeech tijdens het spoeddebat over de wolf. Afgelopen woensdag was het de beurt aan Jeanne. Tijdens het debat over het rapport van de Rekenkamer over het stimuleren van van fietsgebruik, nam ze voor het eerst in PS het woord.

Liberale kernwaarden

Jeanne ging in haar speech in op de waarde die zij hecht aan de liberale kernwaarden vrijheid, sociale rechtvaardigheid en verdraagzaamheid. Het lijken abstracte concepten, maar aan de hand van voorbeelden uit haar eigen leven en haar overtuiging, gaf ze aan wat die waarden betekenen. Zo genoot ze als student van de vrijheid die een eigen studentenkamer haar gaf. Ook benadrukte ze het belang van verdraagzaamheid: 'Het is meer dan prima dat je het niet met mij eens bent, mijn keuzes niet begrijpt. Maar ik steek wel mijn nek uit. Ik ben met de beste intenties de politiek ingegaan. Ik gun de vrijheid die ik geniet ook anderen'.

Bekijk hier de maidenspeech van Jeanne.

Publicatiedatum: 1 juni 2023