VVD gld Portret edit

Landschap is van iedereen, dus van niemand

Foto Prv. Gld. Constitutie-van-Gelderland-LR

VVD Statenlid Rosmarijn Boender: "Met al onze ambities én die van de gemeenten in Gelderland komt het Gelderse landschap onder druk te staan door de beperkte ruimte die er is." En wat is dan dit Gelderse landschap? "Dat is per regio of streek anders, met een ander cultureel karakter en andere architectuur, economie, bodemgesteldheid en dus gaat het om andere natuur. Landschap is het totaalbeeld van bebouwing, natuurlijke - of aangelegde infra, begroeiing en economische structuur", aldus Boender.

Digital Twins om effecten te meten

"De op initiatief van de VVD ingezette ontwikkeling van “Digital Twins” kunnen we uitermate goed gebruiken om de landschappen in alle facetten te beoordelen op de effecten van bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen. Inmiddels zijn er bijna 11 mooie Streekgidsen klaar, die ter inspiratie gaan dienen bij ruimtelijke ontwikkelingen.
De uitdaging wordt om binnen het begrip landschap per streek alle elementen daarin gelijkwaardig te wegen op effecten van voorgestelde ontwikkelingen, dus bijvoorbeeld karakteristieke dorpsbebouwing, boerderijen, scholen, bruggen of een melkfabriek ten opzichte van natuurcompensatie", zegt Boender.

Toekomstbestendig werk boeren

Juist lokale en regionale landschapsbeheerders, zoals de boeren, kennen het eigen streeklandschap als geen ander en zouden dit dus optimaal kunnen versterken en ontwikkelen. Boender: "De VVD is dan ook nieuwsgierig in hoeverre het college van Gedeputeerde Staten, nadat onze motie hierover is aangenomen op 10 november jl., inzake nieuwe initiatieven van Agrarische Natuurbeheer collectieven, het toekomstbestendige werk van deze boeren meeneemt in het nieuwe landschapsbeleid en de uitvoering ervan".

VVD-motie "Landschap is overal"

Op dit moment zijn we afhankelijk van de welwillendheid van programmanagers of de kwaliteitsdoelen van ons landschapsbeleid wel worden uitgevoerd, vanwege het ontbreken van mens en middelen bij dit beleid. Natuurlijk willen die dit wel, maar is het wel zo praktisch als zij daarvoor dan ook geëquipeerd worden. Mijn oproep via de motie “Landschap is overal” (zie bijlage onderstaand) om de uitvoering van het beleid integraal mee te nemen in alle programma’s die invloed hebben op onze ruimte en dus op Gelderse landschappen en daarvoor de mensen zich ook te laten richten op de uitvoering en monitoring van het landschapsbeleid, werd door GS “omarmd” en door de Staten breed gesteund en aangenomen. Hier ben ik blij mee en ik blijf het graag volgen", aldus Boender.

 

Publicatiedatum: 4 februari 2022