VVD gld Portret edit

Introductieprogramma Provinciale Staten slaat aan!

IMG_9225

Begin juni nam Nick Derks vanuit het bestuur van VVD Regio-Oost het initiatief om tijdig liberalen te interesseren voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Snel werd een werkgroepje gevormd met gedeputeerde Christianne van der Wal en Statenleden Rosmarijn Boender en Peter Hendriks. Het introductieprogramma bleek zeer aansprekend en leverde binnen 2 weken al direct 32 belangstellenden op.

Eerste positieve ervaringen

Op 3 juli vond de eerste digitale Meet & Greet plaats, waarbij Christianne schetste, wat haar eerste ervaringen als gedeputeerde met de mooiste Provincie van Nederland waren en hoe haar lange werkdagen gevuld werden. Tijdens de quiz met wetenswaardigheden over onze provincie viel op hoe goed de deelnemers al op de hoogte waren van de provinciale taken. Maar het meest inspirerende onderdeel was het vragenuurtje, waar veel inhoudelijke informatie werd uitgewisseld over de raakvlakken tussen gemeentelijke vraagstukken met het provinciale beleid.

Sfeer proeven

Omdat de Corona maatregelen het toelieten was de helft van de deelnemers te gast op het Provinciehuis op 29 september jl., zie bijgaande foto in de tijd waarin de 1,5 meter niet gold. Eerst vertelde onze gedeputeerde Jan Markink over het duurzame bouwproces van het nieuwe kantoor en de renovatie van het oude Huis der Provincie. Daarna kregen de deelnemers een inkijkje in de fractievergadering. Connie Bieze sprak als oud-Statenlid en -gedeputeerde met veel enthousiasme over de rol en meerwaarde van de provincie, alsmede het belang van het middenbestuur. Op de publieke tribune in de Statenzaal konden de bezoekers sfeer proeven tijdens het bijwonen van een Statenvergadering om daarna tijdens de lunch in het restaurant nog even na te praten met enkele Statenleden en Birkitta Kortes die als fractiemedewerker de provincie van binnen en buiten kent!

Hoe nu verder?

Helaas is het bezoek van de 2e groep aan het Provinciehuis op 10 november jl. wegens Corona afgelast, maar hopelijk halen we dat snel weer in. Gedurende 2022 zijn er dan nog twee bijeenkomsten gepland, respectievelijk een training drijfveren en een sessie over de kandidaatstelling. Of alle deelnemers zich ook willen kandideren is uiteraard nog de vraag, maar tot op heden was het in ieder geval een leuke wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen tussen liberalen en dat is op zichzelf al veel waard.

We zijn er inmiddels wel van overtuigd dat er voor de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2023, wederom een sterke lijst gaat komen!

Peter Hendriks, Provinciaal Statenlid VVD Gelderland

Publicatiedatum: 17 november 2021