VVD gld Portret edit

Duidelijkheid Geitenmoratorium is nodig

Geiten

VVD Statenlid Rosmarijn Boender: “Sinds augustus 2017 heeft de provincie Gelderland een zware voorzorgsmaatregel opgelegd aan onze Geitensector, op basis van mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Sindsdien zijn er diverse onderzoeken gedaan door het RIVM. Daaruit blijkt dat er een statistisch verband is tussen verblijf in woningen binnen een straal van 2 km rondom een geitenhouderij en een hoger aantal longaandoeningen ten opzichte van een referentiegebied”.

Vervolgonderzoek van het RIVM naar een oorzakelijk verband is intussen vertraagd door de coronamaatregelen en zal naar verwachting niet eerder resultaat opleveren dan in 2024. Voor een betrouwbaar onderzoek moeten namelijk minimaal 800 patiënten deelnemen voor het eind van 2022. Tot nu toe zijn echter slechts ca. 20 patiënten geïncludeerd in het onderzoek, en daar zijn huisartsen van Gelderland nog niet bij betrokken. Het lijkt dus nog wachten op 780 patiënten. Tot nu toe heeft het RIVM zich gericht op Brabant en Limburg, maar Gelderland zit nog niet in het onderzoek.

Boender: “De vraag is dan ook of deze nu zo rigide voorzorgsmaatregel in onze provincie nog wel proportioneel is en zonder vooraf gestelde einddatum, onvoorzien al bijna 4 jaar duurt. Intussen neemt ook de druk op de beschikbare ruimte voor bijvoorbeeld woningen in Gelderland toe: door de geitenstop kan een ruimte van 2 km rondom een geitenhouderij niet worden bebouwd met bijvoorbeeld woningen en scholen”.

Het provinciebestuur heeft zich in het coalitieakkoord verbonden aan het moratorium zolang het onderzoek loopt, zonder einddatum. Boender: “Maar we hebben ook afgesproken om ons in te spannen om zo spoedig mogelijk duidelijkheid voor de sector te krijgen. En wat mij betreft niet alleen voor de geitensector, maar ook voor de omwonenden is duidelijkheid gewenst én voor de betreffende gemeenten die de ruimte willen kunnen gebruiken”.

De VVD heeft samen met andere fracties gevraagd het onderwerp te agenderen voor de woordvoerders Landbouw. Aan de gedeputeerde is gevraagd in overleg te treden met het RIVM om druk te zetten op het lopende onderzoek en de Staten dit najaar aan te geven wat de stand van zaken is. Bovendien is gevraagd om met een concreet voorstel naar de Staten te komen om het proces te versnellen.
Gedeputeerde Drenth heeft toegezegd de Gelderse huisartsen te verzoeken patiënten met longaandoeningen rondom geitenhouderijen te gaan melden. Tevens worden de aantallen patiënten in het onderzoek door de RIVM gemonitord en zal de gedeputeerde de Staten hierover informeren in het laatste kwartaal.

Boender: “Het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen zodat we op basis van de resultaten kunnen kijken naar het huidige moratorium. Moet dit zo rigide blijven of kunnen we omschakelen naar een intelligent moratorium of anderszins vervolg geven aan de uitkomsten van het onderzoek”.

Publicatiedatum: 7 juli 2021