VVD gld Portret edit

Geen Gelderse fopspeen

Fop

De VVD-fractie Gelderland is niet over één nacht ijs gegaan bij het initiatief voorstel voor een raadgevend referendum van Forum voor democratie, SP, Partij voor de Dieren en Lijst de Kok. Ook wij willen graag dat er draagvlak of in ieder geval begrip is voor (delen van) onze besluiten. En dat de ‘afgehaakten’ geïnspireerd worden door onze passie voor ons Gaaf Gelderland en haar mooie streken.

Om dit te bereiken moet het nieuwe instrument zo bestuurlijk vernieuwend zijn, dat het vertrouwen geeft dat er sprake is van echte verbetering. De verordening die voor lag is gebaseerd op het niet succesvol gebleken format van zes andere provincies. Daarin zijn wijzigingen aangebracht: een regio referendum werd ingevoegd zonder definitie en begrenzing; de drempel werd verlaagd naar 2,6% van de kiesgerechtigden; het ongeldig verklaren op basis van te lage opkomst geschrapt; geen beperking op aantal referenda in een periode; opschortende werking en dus het vertraagt de besluitvorming met een jaar; financiële effecten zonder dekking; én het komt niet tegemoet aan ons streven onze provinciegenoten meer comfort te geven in het proces naar of kort na besluitvorming.

Dit laatste bleek klip en klaar uit de spiegeling met deze verordening van onze woordvoerster Corrie-Christine van der Woude aan praktijkvoorbeelden van haar statendossiers in de afgelopen jaren: WFC; vliegroutes; Varik-Heesselt, samengaan Barneveld-Scherpenzeel. In geen van deze gevallen had deze verordening soelaas geboden. In tegendeel het had frustrateis en onbegrip waarschijnlijk vergroot.

De vraag van Van der Woude en De Looff aan de indieners of een referendum als laatste escalatie stap in het door Gedeputeerde Staten ingerichte participatieproces ingevoegd kan worden, is echt vernieuwend en zal wel het beoogde effect kunnen hebben. Het vraagt wel nog zorgvuldige overdenking en toetsing en dus tijd. Die werd niet gegund. De hete adem van de komende verkiezingen werd van groter belang geacht dan echte bestuurlijke vernieuwing en invloed van betrokken Gelderse inwoners en bedrijven. Daarmee bleven de vier indieners met PVV in de Gelderse Provinciale Staten alleen staan met deze fopspeen!

Publicatiedatum: 9 februari 2023