VVD gld Portret edit

De Noordtak, wat is dat?

a93e84e0-5af9-4703-8a31-ae4e87a93278

Als je de krant openslaat lijkt het of ProRaiL en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al begonnen zijn met het plannen van een spoorlijn voor goederentransport tussen Elst en Oldenzaal, als noordelijke aftakking van de Betuweroute. Maar wat speelt er nu echt? Een vraag die we aan VVD Statenlid Koos de Looff als woordvoerder ‘Spoor’ hebben gesteld.

Vijf tracés voor een mogelijke Noordtak

“Nederland heeft één van de drukst bereden sporen in de wereld. Als we twintig jaar vooruit kijken kan er, zelfs met een heel kleine groei geen trein meer bij niet voor het vervoer van goederen maar ook niet voor het vervoer van personen. Reizen per trein is dan geen serieuze optie meer. Daarom is het belangrijk dat goederenvervoer en personenvervoer voor de langere trajecten niet meer over hetzelfde spoor hoeven. De bestaande Betuweroute is nu het enige oost-west spoor dat uitsluitend bestemd is voor het vervoer van goederen. Om goederen per spoor van de Rotterdamse haven naar Noord-Duitsland en Oost-Europa te krijgen wordt gekeken naar de nut en noodzaak van een noordelijke aftakking van de Betuweroute, geheten de Noordtak. Op dit moment zijn er nog 5 tracés voor deze route in beeld. Er ontstaat geregeld verwarring omdat vaak aangenomen wordt dat als men over de Noordtak spreekt dat het dan gaat om de variant door de Achterhoek.

Studie naar nut en noodzaak loopt

In oktober 2021 is er al een studie begonnen om inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van een noordelijke aftakking en de diverse belangen die daarbij spelen. In maart 2022 wordt de definitiefase van het onderzoek afgerond. De Kamerbrede motie (zie onderstaande bijlage) die aangenomen werd in november 2021 verzoekt de regering om de maatschappelijke en economische meerwaarde van de Noordtak van de Betuweroute te onderzoeken en op welke wijze deze gerealiseerd kan worden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft destijds aangegeven dat er al een onderzoek loopt waar in Q3 van 2022 een uitkomst van wordt verwacht.

Scherpe beoordeling provincie uitkomsten studie

De Looff: “Deze studie gaat dus over de nut en noodzaak van een noordelijke aftakking van de Betuweroute in het algemeen. Daarnaast zijn er dus nog 5 tracés in beeld. De studie moet inzicht geven in alle alternatieven en ontdekken of er een realistische oplossing is, voor het bestaande probleem; de beperkingen van groei op het bestaande spoorwegnet. Dat de inwoners van de Achterhoek niet zitten te wachten op een spoor dwars door het gebied, is begrijpelijk. De motie die onlangs unaniem werd aangenomen in de Achterhoek Raad (zie onderstaande bijlage) geeft dit helder weer. De provincie zal de uitkomsten van de studie naar nut en noodzaak van een noordelijke aftakking scherp beoordelen omdat meerdere genoemde tracés door Gelderland lopen. Als VVD houden wij hierover volop contact op zowel lokaal als landelijk niveau”, benadrukt De Looff, aan het einde van de uitleg.

Publicatiedatum: 4 februari 2022