VVD gld Portret edit

De Achterhoek

2B 2 3 rood bosvogeltje

De Achterhoek moet aantrekkelijk werken en wonen zijn, voor jongeren en jonge gezinnen en voor ouderen. VVD Gelderland wil een goede bereikbaarheid, goede zorg en goed onderwijs.

We willen dat toeristen een fijn verblijf hebben in de Achterhoek en VVD Gelderland streeft een sterke samenwerking over de grens met Duitsland na.

Jongeren moeten goed werk kunnen vinden in de buurt. VVD Gelderland wil goede samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen. Duitsland is om de hoek, daarom streeft VVD Gelderland ernaar de Duitslandstrategie goed voort te zetten. We willen nauwe samenwerking tussen ROC's, culturele instellingen, de gezondheidszorg en politie en brandweer.

De achterhoek is aantrekkelijk voor toeristen en dat wil VVD Gelderland zo houden. Bij het (mee) aanleggen van ruiterpaden, fietspaden en wandelpaden pakt Gelderland een actieve rol. Zo kan de toeristische sector volop vooruit!

VVD Gelderland zet in op goede verbindingen. Verbreding van de N18 tot de A18 en het verbeteren van de spoorlijn Arnhem-Winterswijk zorgen voor een beter bereikbare regio.

Publicatiedatum: 28 januari 2019