VVD gld Portret edit

Belangrijke stap naar realisatie Railterminal Gelderland

Railterminal Gelderland

ARNHEM – "Vandaag is een heel mooi resultaat voor Gelderland behaald! Het inpassingsplan ‘Railterminal Gelderland’ is door de Staten van Gelderland vastgesteld. Dit plan maakt de realisatie van de Railterminal bij Valburg mogelijk. We zijn er trots op dat we samen met gedeputeerde Van der Wal dit mooie resultaat bereikt hebben. Het plan gaat over de aanleg van de terminal en de infrastructuur eromheen. De VVD heeft de afgelopen periode meerdere malen overleg gehad met omwonenden en de lokale politiek", aldus VVD Statenlid Mark Smits.

Oog voor bezwaren

De VVD luistert, kijkt niet weg en heeft oog voor de lokale bezwaren. Smits; “Alles is degelijk onderzocht en geanalyseerd, en voldoet - in theorie - aan de normen, zoals bijvoorbeeld de geluids- en lichthinder. Maar ook de piekbelastingen voldoen. Met dit besluit doen wij als Provincie in financiële zin bovenwettelijk wat nodig is om de overlast verder te beperken".

Wat hebben we bereikt?

· Maar liefst 4,5 miljoen voor gebiedsmaatregelen te besteden door de gemeente;

· 2 Miljoen voor het aanpassen van het viaduct over de A15;

· Planschadeaanbod voor omwonenden;

· 2 Procent maatschappelijk risico wordt vergoed;

· De kosten van de programmacoördinator Knoop 38 en omgevingsmanager worden gedeeld;

· Periodieke geluidsmetingen;

· En als laatste wordt rondom de terminal en de ontsluitingsweg voorzien van grondwallen.

Ruime aandacht voor verkeersveiligheid

In het plan is in ruime mate aandacht besteed aan de verkeersveiligheid. Dit was een belangrijke wens van omwonenden en de gemeente Overbetuwe maar ook voor de VVD. Hiervoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld door onze Staten. In dit kader is ook rekening gehouden met specifiek de fietsveiligheid. Het inpassingsplan wat nu is vastgesteld vergroot de verkeersveiligheid en zorgt voor een goede inpassing rondom de nieuwe terminal.

Aandacht voor omwonenden

Smits is er trots op dat een forse meerderheid van de Statenleden van de Provincie Gelderland ook de verantwoordelijkheid hebben genomen om in ruime mate rekening te houden met de omwonenden in relatie met de economische ontwikkeling van héél Gelderland. "Vandaag is een heel belangrijke stap gezet in de verdere logistieke ontwikkeling van Gelderland", aldus Smits.

Publicatiedatum: 9 juli 2021