VVD gld Portret edit

Werk maken van duurzame laadinfrastructuur voor vrachtwagens  

Vrachtwagens

De VVD vindt het belangrijk om te werken aan schoon logistiek vervoer. Logistiek vormt in onze provincie een belangrijke pijler van de Gelderse economie. VVD Statenlid Mark Smits zegt hierover: “In Gelderland zijn veel verschillende verkeersstromen door de sterke logistieke sector. Het is belangrijk dat ook vrachtwagens de mogelijkheden worden geboden om waterstof te tanken of elektriciteit bij te laden. Zo blijven Gelderland en onze logistieke hotspots aantrekkelijk voor deze sector. Dat is goed voor onze economie en daarmee voor onze banen”. 

Sneller overgaan op schoon vervoer

In maart 2020 verscheen een rapport in opdracht van de Provincie Gelderland in het kader van het Stimuleren van elektrisch laden bij logistieke bedrijven. Het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland is daarna aan de slag gegaan met de aanpak van oplaadpunten voor vrachtvervoer. De VVD is benieuwd naar de voortgang. “De concurrentie is groot, de markt is grillig en de ontwikkelingen op duurzaam logistiek vervoer gaan zeer snel. Inmiddels rijdt de eerste 100% elektrische 50 tons-vrachtwagen op de Nederlandse wegen. Het is daarom belangrijk om snel te handelen om de aantrekkelijkheid van onze logistieke hotspots in Gelderland te vergroten en om snel(ler) over te gaan op schoon vervoer”, aldus Smits.  

Betrek logistieke sector bij locatie duurzame tank- en laadstations 

“Samenwerking op het gebied van waterstof tankstations en oplaadpunten is essentieel voor het succes. Bij ondernemers moet draagvlak komen voor het gebruik van duurzame brandstoffen voor logistiek vervoer. Ik wil dan ook dat de logistieke sector wordt betrokken bij de plaatsing van deze oplaadpunten en -stations. Ook willen wij graag dat met het bepalen van de locatie van oplaadpunten, rekening wordt gehouden met bestaande en nieuwe (nacht-)parkeerplaatsen voor vrachtwagens”, aldus Smits. Het Statenlid heeft over dit onderwerp schriftelijke vragen ingediend bij het Gelderse College. De vragen treft u onderstaand aan.