excavators-1212472_1920

VVD vraagt (experimenteer)ruimte voor Achterhoekse woningbouw

excavators-1212472_1920

In Gelderland kunnen mensen nog mooi in het groen wonen. 

Hoe aantrekkelijk woningzoekers uit andere provincies Gelderland vinden, blijkt uit de bevolkingsgroei van mensen uit de Randstad. Dit is ook in de Achterhoek goed merkbaar. In de eerste zeven maanden zijn er 1200 inwoners positief ontvangen in de Achterhoek, veelal vanuit de Randstad. Tegelijkertijd verhoogt dit de druk op de woningmarkt.

VVD Statenlid Nicky Eppich heeft hiervoor in de begrotingsbespreking over wonen extra aandacht gevraagd: “De Achterhoek is uniek, want de enige demografische krimpregio in Nederland die groeit. Bouwen in de kernen van een Achterhoekse gemeente is vaak nog maar zeer beperkt mogelijk. Wanneer er een locatie beschikbaar komt, staat een gemeente voor moeilijke keuzes: 40 huizen bouwen of een hotel voor 400 arbeidsmigranten? Beiden zijn hard nodig.” Ook voor de werknemers die als arbeidsmigranten in onze provincie komen werken en die we onder andere in de woningbouw, voedselproductie en maakindustrie hard nodig hebben, is een goede woning belangrijk.

De provincie baseert haar goedkeuring voor woningbouwprojecten veelal op historische behoeftecijfers en is voorzichtig bij het toekennen van grote aantallen. Eppich: “Volgens de VVD is er in de Achterhoek ook ruimte voor woningbouwprojecten buiten de kernen nodig en moet er meer aandacht komen voor grootschalige projectaanvragen.”

Tevens is er bij Gedeputeerde Kerris aandacht gevraagd voor het tekort aan projectleiders bij gemeenten om woningbouwprojecten uit te voeren.

Eppich: “Hierover zijn wij inmiddels volop benaderd door diverse gemeenten en houden wij de vinger aan de pols.”