VVD gld Portret edit

VVD: overlast te hard rijdende motorrijders aanpakken 

Toermotoren, foto KNMV

Arnhem – Vanaf het voorjaar gaat een groot aantal motorrijders weer de weg op. Omwonenden langs de provinciale wegen klagen al jaren over te hard rijdende motorrijders die zorgen voor lawaai en onveilige situaties. Medeweggebruikers worden soms verrast door deze snelle motoren waardoor onveilig weggedrag ontstaat. VVD Statenlid Mark Smits zegt hierover; “De VVD is uitdrukkelijk niet tegen motorrijders. Maar we zijn wel een groot voorstander van veiligheid op de weg en van het voorkomen van onnodige verkeersoverlast voor omwonenden”.  

Bewustwordingscampagne 

Naast de provinciale wegen, wordt ook veel overlast ervaren van motorrijders op de dijken in de Provincie Gelderland. Daar wordt door verschillende partijen samengewerkt om de overlast te verminderen, onder andere door de betrokken gemeenten, politie, waterschap en de motorrijdersvereniging KNMV. Mark Smits: “Ik zou graag zien dat onze provincie zich bij dit initiatief aansluit om de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te verbeteren. De bewustwordingscampagne van deze partijen zou de provincie door kunnen zetten op haar wegen zodat motorrijders vaker bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheid op de openbare weg. Tevens moet meer handhaving op de wegen leiden tot een andere rijstijl. Daarom stel ik nu schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten (zie onderstaand) om te bekijken hoe de overlast verminderd kan worden en de veiligheid op de wegen vergroot kan worden”.  

Continue aandacht voor veiligheid op provinciale wegen 

“Ik wil dat er continu aandacht is voor de veiligheid op onze provinciale wegen. De provinciale wegen in onze provincie staan aan de verkeerde kant van het lijstje wanneer het gaat om veiligheid. Dit moet echt anders. Het College is op dit moment samen met de regio’s bezig om een verkeersplan op te stellen in het kader van de verkeersveiligheid op de weg. De VVD wacht deze plannen met grote belangstelling af”, aldus Mark Smits.    

Fotobron: KNMV