VVD gld Portret edit

Stikstof: achtergrond perspectief

logo-webshop-teldersstichting

In het september-nummer van tijdschrift Liberale Reflecties van de Teldersstichting (Wetenschappelijk bureau van de VVD) is een interessant artikel verschenen over stikstof. René Westra, onze woordvoerder stikstof, bespreekt in “Stikstof: uitdaging en perspectief” de verschillende aspecten (o.a. juridisch, beleidsmatig, landbouwkundig) van de stikstofproblematiek. Hij schetst een route om, vanuit onze liberale waarden, te komen tot een breed gedragen perspectief.