VVD gld Portret edit

Samenwerken aan knelpunten in Gelderland 

Pratende mensen, Lobby, Overleg, praten, nieuw

Arnhem – Tijdens de begrotingsbehandeling van de Provincale Staten in Gelderland heeft onze VVD fractie een motie ingediend om de inzet van een Taskforce voor knelpunten actiever in te zetten. VVD Statenlid Mark Smits zegt hierover; “De Taskforce die door onze Gedeputeerde Helga Witjes is opgezet voor de verbetering van het knelpunt van de Rijnbrug bij Rhenen heeft nu al bewezen effectief te zijn. Tijdens mijn bezoek aan Den-Haag enkele weken geleden zat dit knelpunt “top of mind” bij de Haagse politici. Dat vind ik winst”.  

Gezamenlijk doel 

De Provincie heeft in sommige gevallen een gezamenlijk belang met andere partijen. In het geval van de Rijnbrug zijn dit met ondernemers, onze inwoners, de logistieke sector en kenniscentra. Al deze partijen hebben belang bij een goede aanpak van dit knelpunt bij Rhenen. “Omdat de Rijnbrug een Rijksbrug is heeft de Provincie samen met andere partijen een stevige lobby - door middel van een Taskforce - ingezet richting Den-Haag voor extra middelen om dit knelpunt op te lossen. Zo’n Taskforce kan ook heel nuttig zijn voor andere knelpunten in onze provincie. Zoals wellicht voor de knelpunten N18 in de Achterhoek, de oude snelweg A15 of het aanpak van het Openbaar Vervoer in onze provincie”, aldus Mark. 

Samen staan we sterker 

Door middel van deze aangenomen motie gaat Gedeputeerde Staten nu aan de slag met een inventarisatie van mogelijke knelpunten waarbij een Taskforce een goed middel zou kunnen zijn. Mark zegt; “Samen staan we sterker. Ik ben de partijen in de Staten dankbaar die deze motie hebben gesteund zodat we nog effectiever samen met onze partners aan de slag kunnen gaan om knelpunten aan te pakken”.