VVD gld Portret edit

Provinciale Staten maken weg vrij voor 200 miljoen euro aan investeringen

Euro briefjes

Provinciale Staten hebben afgelopen woensdag ingestemd met een investeringsagenda van 200 miljoen euro in de komende twee jaar. Vanuit die agenda worden verschillende projecten gefinancierd die de komende periode verder zullen worden uitgewerkt. Fractievoorzitter Frederik Peters: “De Provincie investeert Gelderland uit de crisis. Dat doen we samen met gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en het Rijk. De verschillende projecten, zoals een MKB innovatiestimulering, het versnellen van woningbouw en verschillende bereikbaarheidsprojecten, geven Gelderland de impuls die nu nodig is”.

Complimenten voor het College

De VVD was tijdens de bespreking van de perspectiefnota en Midterm Review positief over hoe het College is omgegaan met de uitdagingen van deze tijd. In het bijzonder werden complimenten gemaakt aan gedeputeerde Jan Markink van Financiën. Peters: “Klemmende Rjksregels zorgen ervoor dat we steeds minder rendement behalen op onze spaarpot. Desondanks is gedeputeerde Markink creatief waardoor er toch wat financieel rendement is. Extra investeringen in Gelderland blijven hierdoor mogelijk. De gewone Gelderlander plukt daar elke dag de vruchten van”.

(Digitale) weerbaarheid op de agenda

De Gelderse liberalen stelden daarnaast voor om de komende periode ook extra aandacht te hebben voor het thema digitale weerbaarheid. Cyberaanvallen bedreigen het functioneren van overheden, bedrijven en de samenleving als geheel. “Wat gebeurt er als een hacker alle stoplichten op groen of rood zet? Of als door een cyberaanval de energievoorziening uitvalt? Digitale weerbaarheid gaat over veel meer dan een anti-virus programma of een firewall”. Het voorstel van de VVD om hier een aanpak voor te ontwikkelen kon rekenen op brede steun in de Gelderse Staten.

Ketenaanpak drugsafvaldumpingen

Daarnaast vroeg de VVD aan het College om de mogelijkheden voor een ketenaanpak in de chemische grondstoffen te verkennen. Drugsafvaldumpingen vinden in Gelderland volop plaats en brengen grote schade toe aan de gezondheid van mens, dier en natuur. Onderzoekers hebben nu aangetoond dat het mogelijk is om aan chemische stoffen zogenaamde ‘markers’ toe te voegen. Hierdoor is het bij drugsafvaldumpingen mogelijk om de herkomst van de chemische stoffen te herleiden. “Het toevoegen van markers heeft grote potentie. Als we in staat zijn ketenafspraken te maken met de chemische industrie, kunnen we de harde drugscriminaliteit een enorme klap toebrengen en de pakkans flink vergroten”, aldus Peters. Het College van Gedeputeerde Staten heeft toegezegd hierover met betrokken in gesprek te gaan en de mogelijkheden te verkennen.