VVD gld Portret edit

Monsteren, meten en monitoren noodzakelijk bij baggeren, bewerken en bewaren!

CC

Een opgelucht gevoel dat hebben de inwoners van West-Maas en Waal en de gemeente nu hard nodig. Dat heeft Corrie-Christine van der Woude als rode draad door haar bijdrage geweven. Het was ook reden dat de VVD met coalitiegenoten een debat aan vroeg. In natuurgebied Overmaas is immers het alarm afgegaan. Hun veiligheidsgevoel als het gaat om hun gezondheid staat daarmee op scherp, dat begrijpen wij net als de andere Statenleden.

Tegelijk is het zo dat als de modelmatige berekening aangeeft dat er risico’s zijn, dat nog niet wil zeggen dat het in de praktijk ook zo is. En zo’n berekening is bovendien gebaseerd op allerlei aannames. Dat Rijkswaterstaat bovendien bij het rekenen een kemel van een rekenfout heeft gemaakt is -zo vindt ook de VVD- echt triest. ‘Wat klopt dan nog wel?’ Een voorstelbaar gevoel.

Nu moeten wij een sterke overheid zijn, die verder kijkt dan cijfers en systemen en in dit geval dan systeemberekeningen.  Alert betekent nu dat wij in de werkelijkheid moeten meten, watermonsters nemen en monitoren samen met overheden en kennisinstellingen als Dunea en Oneplanet. Dat ligt op de weg van een tussenbestuurslaag, die gaat voor een gaaf en gezond Gelderland. Het is ook een eerste concrete daad.

Een tweede handreiking is dat Gedeputeerde Staten de gemeente met onze kennis bij staan bij deze ingewikkelde technische en juridische vraagstukken en communicatie uitdagingen. Je zult er maar mee geconfronteerd worden.

En de derde actie die ook de VVD vraagt is om de kwestie van mogelijkheden als granulietopslag samen met het Rijk te onderzoeken.

Tot slot is de VVD blij dat wij als provincie besloten hebben om in ieder geval zelf anders om te gaan met onze reststromen en het verondiepen. Mooi dat wij vandaag nieuwe kaders voor Baggeren, Bewerken en Bewaren vaststellen. Dat geeft goede moed voor de toekomst. Moge het voor andere overheden als voorbeeld dienen.

Moge deze vier concrete stappen de inwoners en gemeente van West Maas en Waal weer meer vertrouwen geven in de overheden en onderzoeksuitkomsten. Dat gaat stap voor stap en blijft ons streven zijn. De VVD wil dat zo snel mogelijk daar een gevoel van opluchting kan heersen, omdat zij weten wat er echt aan de hand is en ook omdat zij in een lastige tijd een ruggensteun ervaren van de provincie.

En daarom heeft Corrie-Christine samen met het CDA een motie van die strekking opgesteld, die met uitzondering van de PVV statenbrede steun heeft gekregen.