VVD gld Portret edit

Deel uw mening over mobiliteit in Gelderland

IMG_8149

ARNHEM - De nieuwe mobiliteitsvisie voor de provincie #Gelderland ligt voor. De Statenleden kunnen aangeven waarover ze tevreden zijn en wat ze nog anders zouden willen zien.

Daartoe roepen wij ook u op om uw mening bij ons kenbaar te maken.

VVD-woordvoerder Mark Smits: "Wij zijn blij dat in deze innovatieve visie wordt gekeken naar de verschillende modaliteiten en ook naar hoe reis ik van A naar B? Ik haal nog steeds bij diverse partners en vanuit verschillende gebieden in onze provincie zaken op die relevant zijn voor de visie. Om input te leveren voor de uiteindelijke versie, kan men mij van harte benaderen via: 06-28052043 of per mail: mark.smits@psgelderland.nl".

Verkeersveiligheid en flexibiliteit

Namens de VVD, heeft Smits onder andere de volgende punten onder de aandacht gebracht tijdens de digitale beeldvormende sessie op 3 juni jl. (foto)
- de balans tussen het "stedelijk gebied" en het "landelijk gebied",
- de uitbreiding van het wegennet op een duurzame en groene manier waarbij een win/win-situatie ontstaat,
- de flexibiliteit van de visie in relatie tot Covid-19, Stikstof en andere onvoorziene omstandigheden,
en als laatste, maar zeker niet als minste, zoals hij aangaf:
- de verkeersveiligheid in de provincie.

Smits: "Tijdens de sessie op 3 juni jl. werd met Statenleden voornamelijk gesproken over het proces en de totstandkoming van de visie. Over de inhoud wordt de komende tijd nog verder van gedachten gewisseld met verantwoordelijk gedeputeerde Christianne van der Wal. Natuurlijk houd ik u graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen en de totstandkoming van de definitieve versie".