VVD gld Portret edit

‘De Mobiliteitsvisie barst van ambitie en innovatie’

Schermafbeelding 2020-07-08 om 20.15.51

ARNHEM – “De VVD is heel blij met de nieuwe visie voor een bereikbaar #Gelderland! Deze barst van de ‘ambitie en innovatie’ voor de komende 10 jaar!”, aldus VVD Statenlid Mark Smits (foto).
Vandaag werd de visie vastgesteld in de Provinciale Statenvergadering.

MOBILITEIT LEEFT IN GELDERLAND

“De afgelopen tijd hebben we als VVD veel informatie opgehaald bij onze achterban en bij verschillende maatschappelijke organisaties. Dat mobiliteit in Gelderland leeft, blijkt wel uit de vele goede suggesties die werden gedaan en de ideeën die werden geopperd als aanvulling op het goede concept dat er lag. De vergaarde informatie hebben wij gebruikt als input tijdens de overleggen die plaatsvonden over de concept-visie met gedeputeerde Christianne van der Wal. Er ligt nu een breed gedragen visie met een hoog ambitieniveau met daarbij veel ruimte voor innovatie”

FLEXIBILITEIT, VERKEERSVEILIGHEID EN ECONOMIE

Door de VVD zijn onder andere de volgende punten onder de aandacht gebracht tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2020:

  • de verkeersveiligheid in de provincie;

  • de balans van investeringen tussen het "stedelijk gebied" en het "landelijk gebied";

  • de uitbreiding van het wegennet op een duurzame en groene manier waarbij een win/win-situatie ontstaat;

  • de versterking van het goederenvervoer en daarmee de concurrentiepositie;

    en als laatste, maar zeker niet als minste,

  • de flexibiliteit en actualiteit van de visie in relatie tot Covid-19, Stikstof en andere onvoorziene omstandigheden.

MOTIE FLEXIBILITEIT

Om het laatste punt kracht bij de zetten diende Smits namens de VVD een motie in. Deze motie heeft als doel om de visie jaarlijks te evalueren om deze zodoende actueel en innovatief te houden. Smits: “Bij deze evaluatie moeten, indien nodig, belanghebbende partijen nadrukkelijk betrokken worden. Zoals de lokale overheden, Transport en Logistiek Nederland, de Nederlandse Spoorwegen en de Fietsersbond.”

DOEN!

Nu is het van belang om deze visie uit te werken in concrete plannen. Smits: “Wij gaan graag samen met gedeputeerde Van der Wal aan de slag om Gelderland op innovatieve wijze zo mobiel en verkeersveilig mogelijk te maken, mede op basis van de door onze achterban aangeleverde ideeën!”

Lees hieronder de ingediende motie.