VVD gld Portret edit

VVD: Woningbezitters ook toegang tot verduurzamingssubsidies 

Huizen verduurzamen, foto provincie Gelderland

De Gelderse VVD wil dat woningbezitters profiteren van de verduurzamingssubsidies van de Provincie. Fractievoorzitter Frederik Peters deed deze oproep afgelopen woensdag tijdens een voorbereidende bijeenkomst voor Provinciale Staten. Peters: “Juist de middengroepen met een eigen woning, zoals verpleegkundigen, de ondernemer, de politieagent of de leraar, hebben het al zwaar. Eigen geld voor investeringen in bijvoorbeeld isolatie is er simpelweg niet en de lagere energierekening weegt vaak niet op tegen de investering. Dat moet wat ons betreft anders”. 

Inzet op energiezuinige woningen

De Provincie stelt nu voor om 20 miljoen euro beschikbaar te stellen aan woningcorporaties. Met dit geld kunnen zij sociale huurwoningen van label D, E of F naar energielabel B brengen. De VVD vindt het belangrijk dat woningen energiezuiniger worden, maar wil dat particuliere woningbezitters ook mee kunnen doen. Peters: “Het is gek om sociale huurwoningen te verduurzamen, terwijl buurtbewoners die een eigen woning hebben niet mee kunnen doen. Uiteindelijk gaat het erom alle woningen energiebesparend te maken, ook de koopwoningen in de buurt.” 

Huiseigenaren ook laten profiteren van subsidies

Volgens de afspraken in het Klimaatakkoord moeten alle woningen over dertig jaar energieneutraal zijn.
Peters: "In het Gelders coalitieakkoord zijn daarom afspraken gemaakt om verduurzaming van woningen te stimuleren. Uit eerder onderzoek van het NIBUD bleek dat bijna de helft van de huiseigenaren geen energiebesparende maatregelen overweegt. Volgens een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving komt dat onder andere omdat een lagere energierekening vaak niet opweegt tegen de investeringen. Overheidsregelingen zijn daarom nodig om de afgesproken doelstellingen te halen. De VVD wil dat Gelderse huiseigenaren eenvoudig toegang hebben tot die regelingen."

Fotobron: Provincie Gelderland