VVD gld Portret edit

VVD: pleit voor snelle realisatie van woonwijk Stadsblokken Meinerswijk Arnhem

IMG_6554

VVD Gelderland van mening dat de ontwikkeling van Stadsblokken Meinerswijk op een natuur-inclusieve manier gebeurt. VVD Statenlid Nicky Eppich: “Het project zorgt voor een grote natuurwinst voor de stad en de provincie, onder andere doordat er 56 hectare natuurgebied worden toegevoegd. Daardoor neemt het beschermde areaal van leefgebied voor de bever toe. Een win-win situatie voor woningmarkt en natuur.”

De Gelderse Statenfractie van Groen Links stelde woensdag vragen over een mogelijke beverburcht in Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem en riep het College op om te handhaven tegen de komst van een Museumcafé als informatiepunt voor de bouwplannen.

Na aanleiding van de vragen stelde mevrouw Eppich de aanvullende vraag aan het College of gezien de huidige resultaten van het ecologisch onderzoek de bouwplannen van dit project op de kortst mogelijke termijn gerealiseerd kunnen en moeten worden gezien de Gelderse bouwopgaves en de woondeals? Het antwoord van Gedeputeerde Peter Drenth was: “Zowel mijn collega, de heer Kerris als ook ondergetende hebben in de afgelopen maanden met de gemeente Arnhem om tafel gezeten om juist de woningen te realiseren in Stadsblokken Meinerswijk. Dus het antwoord is hardgrondig ja!”.

Eppich: “We zijn blij met het gegeven antwoord en zullen de ontwikkelingen nauw blijven volgen.”