VVD legt focus op werk en welvaart in Gelderse begroting

VVD legt focus op werk en welvaart in Gelderse begroting

Tijdens de Statenvergadering op 11 november jl. werd de Provinciale begroting behandeld. In de begroting, met een omvang van 880 miljoen euro, heeft het College van Gedeputeerde Staten uiteenlopende voorstellen gedaan voor het komende jaar. Voor de VVD is het van belang dat aandacht uitgaat naar twee hoofdthema’s: werk en welvaart. Fractievoorzitter Frederik Peters: “De coronacrisis en de stikstofcrisis raken de Gelderse samenleving hard. Alles moet gericht zijn op zo snel mogelijk herstel.”

Werken aan een goed vestigingsklimaat

De Gelderse liberalen vroegen het College van Gedeputeerde Staten nadrukkelijk aandacht te hebben voor het Gelderse vestigingsklimaat. De Provincie dient daarom belangrijke factoren optimaal te beïnvloeden, zoals een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijk innovatieklimaat. Daarmee blijft onze provincie ook de komende jaren voor ondernemers en bedrijven interessant om zich te vestigen. “En dat geeft een warm perspectief op werkgelegenheid en welvaart voor al onze inwoners”, aldus Peters.

Ook het tekort aan woningen werd duidelijk onderstreept. De VVD wil dat het aantal geplande woningen snel toeneemt. De liberalen willen dat zo snel mogelijk de juiste woning, voor de juiste doelgroep in de juiste regio worden gebouwd. Peters: “Innovatieve initiatieven die hieraan bijdragen, zoals 3D geprinte woningen of tiny houses, kunnen op onze steun rekenen.”

Geen 9 tot 5 mentaliteit

Naast de harde factoren voor een goed vestigingsklimaat, zoals bereikbaarheid, innovatie en woningen, hebben de liberalen ook aandacht gevraagd voor de wat meer zachte factoren die bijdragen aan een aantrekkelijke Provincie, zoals goed natuurbeheer en cultuur. Van belang is dat mensen graag willen wonen, werken en verblijven in Gelderland. Peters: “Zonder mensen kan een bedrijf niet groeien en dus ook niet bijdragen aan herstel van de welvaart voor iedereen. We moeten daarom niet alleen kijken naar wat er tussen 9 en 5 gebeurt, maar ook tussen 5 en 9”.