Gelderland kiest voor frisse aanpak crises

Gelderland kiest voor frisse aanpak crises

Provincie verkent inzet wiekenloze windturbines 

Op verzoek van de VVD gaat Gedeputeerde Staten de mogelijkheden voor wiekenloze windturbines (foto Vortex) onderzoeken. Dat zei gedeputeerde Van der Meer toe tijdens de oordeelsvormende behandeling van de midterm review, de tussenbalans halverwege de bestuursperiode. Fractievoorzitter Frederik Peters is blij met deze toezegging: “grote bezwaren voor windenergie zijn slagschaduw, geluidshinder en vogelsterfte. Tegelijkertijd zijn er volop ontwikkelingen rondom wiekenloze windturbines, zoals in Spanje. Die zijn een steeds beter alternatief voor de gigantische turbines die we nu kennen, maar hebben grote projecten nodig om op te kunnen schalen”. 

Stikstof en Corona vragen om nieuwe aanpak 

De impact van de stikstof- en coronacrises op Gelderland is enorm. Eerder ontwikkelde plannen zijn moeilijk haalbaar, zoals de broodnodige bouw van woningen. Dat vraagt volgens de liberalen om een wendbaar provinciaal bestuur. De inzet van nieuwe oplossingen is daarbij hard nodig. Het is van belang dat vanuit elke portefeuille met een open blik wordt gekeken naar de mogelijkheden van nieuwe technologie. Peters: “Niet om mee te experimenteren, maar om grootschalig in te zetten en daarmee maatschappelijke problemen op te lossen.” 

Gelderland investeert zich uit de crisis 

De twee crises hebben een enorme impact op de Gelderse samenleving. Vorig jaar besloten Provinciale Staten daarom tot het instellen van een coronafonds van 50 miljoen euro, als aanvulling op Rijksmaatregelen. Voor gemeenten werd 9 miljoen euro extra vrijgemaakt om direct de uitvoeringscapaciteit te verhogen om ondersteuningsaanvragen van onder andere ondernemers sneller te verwerken. Het innovatief bedrijfsleven kreeg al tot 11 miljoen euro Gelderse ondersteuning.

Op het terrein van de stikstofaanpak worden ook flinke kosten gemaakt, bijvoorbeeld om de vergunningverlening zo snel als mogelijk weer op gang te helpen. Want alleen wanneer vergunningen de juiste onderbouwing hebben kan de woningbouw worden hervat, het bedrijfsleven zich ontwikkelen en wegen worden aangelegd. 

In de tussenbalans wordt voorgesteld om de uitgaven voor deze onvoorziene crises, bij elkaar zo’n 200 miljoen euro, te dekken uit het stamkapitaal. Dat is het geld wat de Provincie eerder heeft ontvangen bij de verkoop van de NUON-aandelen. Gezien de uitzonderlijke situatie waarin Gelderland terecht is gekomen ondersteunt de VVD deze eenmalige uitname. Met de investeringen die hierdoor kunnen worden gedaan investeert Gelderland zich uit de crisis. 

Open houding provincie slaat aan

Op zaterdag 10 april jl., vond het vervolg plaats op de inspiratiesessie van twee jaar geleden rondom de opstelling van het Coalitieakkoord, waar toen veel interessante informatie is opgehaald. Nu we halverwege deze Statenperiode zitten, werden alle Gelderlanders opnieuw van harte uitgenodigd om hun mening of ideeën via een digitale interactieve sessie met de Statenleden te delen. Gevraagd werd wat er beter kan, waar we op moeten letten en wat men waardeert. De nieuwe open manier van communiceren waarbij de provincie zich nieuwsgierig en kwetsbaar durft op te stellen, spreekt velen aan. Doordat we nog meer openstaan voor de inbreng vanuit de samenleving bij zowel Gedeputeerde - als Provinciale Staten, ontstaat er een win-win situatie. De VVD blijft hierin graag investeren.