VVD gld Portret edit

Programma VVD Gelderland

Verkiezingsprogramma

DOEN WAT NODIG IS VOOR GELDERLAND

VVD: Concrete oplossingen, ons hart klopt voor Gelderland!

Van Aalten tot Zutphen, de Achterhoek, Stedendriehoek (Cleantech), regio Arnhem-Nijmegen, Betuwe, Bommelwaard, Liemers, Veluwe en Rivierenland. Het Nederlands openlucht Museum, Kröller-Müller, Paleis het Loo. Wij zijn de 4-daagse, herdenking Airborne, Appelpop en Zwarte Cross. Wij zijn de grootste provincie van Nederland. Wij koesteren onze historie en bouwen aan de toekomst.

Zelden zijn we geconfronteerd met zoveel problemen tegelijk: zoals hoge energieprijzen, hoge inflatie, het stikstofdossier, de doorstroom van asielopvang (statushouders en asielzoekers) en de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, te kort aan arbeidskrachten en onvoldoende betaalbare woningen. Dit zorgt voor onzekerheid en onrust. Maar Gelderland is een veerkrachtige provincie. De Gelderse VVD wil met alle partners samenwerken aan concrete oplossingen. Het is belangrijk dat burgers ook onderdeel worden van de oplossing. De VVD gaat voor kansen voor iedereen: van jong tot oud, man of vrouw, huidige en toekomstige Gelderlanders.

De provincie speelt een cruciale rol in het oplossen van belangrijke vraagstukken. De Gelderse VVD benoemt niet alleen deze problemen, maar komt met concrete voorstellen deze aan te pakken. Passend bij onze identiteit: daadkrachtig en resultaatgericht. Zo kiezen we voor bijvoorbeeld in het stikstofdossier voor innovatie en maximale inzet op maatwerk. Samen met al onze 51 gemeenten bouwen we voor alle doelgroepen, betaalbaar en duurzaam. De energietransitie moeten we versnellen, samen met alle bedrijven en kennisinstellingen. Waarbij een betaalbare energierekening voor inwoners en bedrijven ons uitgangspunt blijft. In dit verkiezingsprogramma gaan we verder in op de zaken die we willen bereiken.

Vanuit onze liberale waarden vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid heeft de VVD oog voor wat de Gelderlanders bezighoudt. Onze mensen staan midden in de Gelderse samenleving. Zij willen samen met u aan de slag, voor een HARTstikke mooi Gelderland, voor iedereen.

Lees hieronder het verkiezingsprogramma van de VVD Gelderland 2023