VVD gld Portret edit

Financiën

2B 1 2

De schuldpositie van dit waterschap is de laatste jaren opgelopen tot ongekende hoogten. Voor de 400.000 inwoners van ons werkgebied is dat straks niet meer op te brengen.

Nu al gaat er meer belastinggeld naar de banken dan dat er in waterveiligheid wordt geïnvesteerd. Er moeten dus keuzes worden gemaakt.

Wat de VVD betreft is veiligheid niet onderhandelbaar. Als er investeringen nodig zijn om de veiligheid van ons achterland te garanderen, dan moet dat geld er komen. Maar niet door meer geld bij te lenen. De VVD wil die rekening niet vooruitschuiven naar toekomstige generaties inwoners van ons prachtige Rivierengebied. Die verantwoordelijkheid moet deze generatie zelf nemen. De VVD wil daarom een grotere landelijke bijdrage aan de dijkversterkingsopgave. Het voorkomen dat de grote rivieren overstromen is immers van nationaal belang.

Daarnaast blijven we streng kijken naar de uitgaven. Natuurlijk zijn duurzaamheid, energietransities en ecologie ongelofelijk belangrijk. Maar we kunnen het ons niet permitteren om overal enthousiast in te investeren. Focus en realisme, daar staan wij voor.