VVD gld Portret edit

Ga in gesprek met Statenfractie over Stikstof

IMG_5100, op bezoek bij boer

Het stikstofvraagstuk houdt velen binnen en buiten de VVD fors bezig. In juni en juli zijn door VVD-afdelingen en betrokken VVD’ers/boeren 5 bijeenkomsten georganiseerd waar provinciaal Stikstof-woordvoerder René Westra met fractiegenoten uitleg heeft gegeven over de Gelderse aanpak. Dit waren intense en open gesprekken (2 – 2,5 uur) waarin uitgebreid is ingegaan op vragen, problemen en suggesties.  

De algemene lijn vanuit de gesprekken is: de Gelderse aanpak wordt herkend en gesteund. Belangrijk dat dit goed doorklinkt in de verkiezingen (en hopelijk erna in de nieuwe coalitie)!  

Er is tevens toegezegd om na de zomer wederom een ronde door de provincie te maken. De eerste twee bijeenkomsten zijn al geweest. De volgende 5 staan reeds gepland in oktober en november; u wordt hierover geïnformeerd door uw lokale fractie of uw Lokale Netwerk omdat de organisatie in hun handen ligt. Bij diverse bijeenkomsten zullen ook Helga Witjes (lijsttrekker) en verschillende VVD-Statenleden aanwezig zijn.   

Interesse in een Stikstof-bijeenkomst?
Voor de VVD Gelderland is het belangrijk om te horen hoe ieder erin zit en te luisteren naar ervaringen en concrete suggesties. Mocht u ook behoefte hebben aan een bijeenkomst over Stikstof, neemt u dan svp contact op met René Westra via rene.westra@psgelderland.nl.