Schermafbeelding 2020-10-06 om 20.53.20

VVD blij met de keuze voor deze Alternatief Bestaande Route Wageningen

Schermafbeelding 2020-10-06 om 20.53.20

Arnhem – “De VVD is blij met de keuze van Gedeputeerde Staten voor de Alternatief Bestaande Route (ABR) in combinatie met onderdoorgang Nijenoord Allee ter hoogte Churchillweg/Bornesteeg. "Deze combinatie brengt de meeste voordelen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Wageningen met zich mee”. Aldus VVD Statenlid Mark Smits. Vandaag is de beslissing voor deze variant door het College genomen.

Verschillende varianten

In de afgelopen jaren zijn verschillende varianten voor het verbeteren van de bereikbaarheid voor de inwoners van Wageningen, Wageningen University en de ondernemingen die daar gevestigd zijn, voorbij gekomen. Door de snelle ontwikkelingen in dat gebied is een aanpassing van de wegcapaciteit nodig. Zowel Gedeputeerde Christianne van der Wal als VVD Statenlid Mark Smits hebben zich de afgelopen tijd verdiept in de verschillende varianten en zijn met de verschillende partijen in Wageningen actief in gesprek gegaan. Uiteraard is ook met de lokale VVD in Wageningen overleg gevoerd.  

Campusroute of de Alternatief Bestaande Route

Een andere variant is de ‘Campusroute’. Deze route blijkt niet haalbaar vanwege onder andere de stikstofproblematiek. Door de stikstofproblematiek is aanleg van nieuw asfalt bijna onmogelijk. Tevens zou deze route vrijwel zeker door een natuurgebied gaan en had deze route vrijwel geen draagvlak bij omwonenden. De alternatief bestaande route (ABR) gaat uit van het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Het blijkt een duurzame oplossing met de minste impact op landschap en natuur. Daarnaast heeft de keuze voor het ABR het breedst mogelijke draagvlak op basis van alle adviezen die zijn uitgebracht.

Onderdoorgang auto’s Nijenoord Allee

Het College heeft vandaag gekozen voor het verbreden van de Mansholtlaan/Nijenoord Allee in combinatie met onderdoorgang voor auto’s ter hoogte van de kruising met de Churchillweg/Bornesteeg. (Zie afbeelding) Hierdoor worden de kruisende verkeersstromen van elkaar gescheiden. Hierdoor rijden zij beide beter door en vermindert de overlast door optrekken en afremmen van (vracht)auto’s voor de omwonenden. Tegelijkertijd blijven omliggende woonwijken en sportaccommodaties bereikbaar.

Voorkomen of verzachten van negatieven effecten

De VVD vindt het belangrijk dat in de vervolgfase goed gekeken wordt naar het voorkomen of in ieder geval verzachten van mogelijke negatieve effecten van deze keuze voor de bewoners van de wijken de Roghorst en de Tarthorst. “Onze VVD fractie zal dit proces nauwlettend gaan volgen” aldus VVD Statenlid Mark Smits. “Het is geweldig nieuws dat eindelijk na 20 jaar van vele overleggen en onderzoeken nu eindelijk het bereikbaarheidsprobleem van Wageningen wordt aangepakt!