VVD gld Portret edit

Stikstof: er komt een loket voor boeren en ondernemers!

Stikstof uitleg, bron RIVM

Op 8 november 2022 heeft Provinciale Staten van Gelderland besloten om in het kader van de stikstofproblematiek een loket voor boeren en ondernemers op te zetten. Er komt over dit onderwerp zo veel informatie vrij en vanuit verschillende kanten, dat er grote behoefte is aan een centraal informatieknooppunt. Hier kunnen boeren en ondernemers hun vragen stellen en geholpen worden. De VVD is één van de indieners van de betreffende motie. Stikstof woordvoerder René Westra benadrukt het belang van deze voorziening. “Het is voor boeren en ondernemers cruciaal dat zij kunnen beschikken over de juiste informatie. In deze onzekere tijd moeten zij met hun vragen terecht kunnen bij de provincie. Dan is een herkenbaar en toegankelijk informatieloket zeer wenselijk.”