VVD gld Portret edit

VVD: Duurzaamheid te belangrijk om aan links over te laten

Foto 3

De overstap naar schone energie is noodzakelijk. Maar die overstap wil VVD Gelderland wel op een haalbare en betaalbare manier voor elkaar krijgen. VVD Gelderland wil dat de provincie in 2050 energieneutraal is, dat betekent dat we nog 31 jaar de tijd hebben. Lijsttrekker Jan Markink van VVD Gelderland: “Als je 31 jaar terug in de tijd gaat, en kijkt naar waar we toen stonden, en je dan bedenkt dat we nu 31 jaar hebben… Tja, dan is er wel werk aan de winkel, maar we moeten juist mensen meenemen en zorgen voor draagvlak voor de energietransitie in plaats van doemscenario’s te schetsen.”

news Behapbaar en betaalbaar klimaatbeleid, dat is het devies van VVD Gelderland. “En daarom moet je klimaatbeleid niet aan links overlaten. Duurzaamheid bereik je niet door de gelden van NUON te verbrassen, maar door ruimte te geven aan nieuwe technieken”, aldus Markink.Hij vervolgt, “oplossingen zitten bij onze ondernemers, onze startups, onze kennisinstellingen zoals Wageningen University en de Radboud Universiteit. Dat zijn onze Doeners die met innovaties komen.” Met trots noemt Markink het windmolenpark bij Nijmegen aan de A15. “Een burgerinitiatief, geweldig toch?” En HyGear in Arnhem, een bedrijf dat waterstof produceert en zelf tot in China levert. Als punt van zorg merkt Markink op dat er een tekort is aan goed opgeleide mensen. De grootste uitdaging van de energietransitie is voldoende kennis en handjes. “In de bouw, de ICT en techniek komen we mensen tekort. Mankracht los je niet op met extra geld, maar met bijvoorbeeld omscholing.”

2B 2 1 waterzuivering energie

De VVD heeft in de afgelopen jaren al 360 miljoen euro vrijgemaakt voor duurzaamheidsprojecten in Gelderland. Als standaard maatregel stelt VVD Gelderland voor om de provincie “launching customer” te maken van startups en nieuwe duurzame concepten. “We willen niemands vrijheid beperken. Daarom is het belangrijk dat we betrouwbare informatie hebben en delen over duurzaamheid. Alleen zo kunnen we in Gelderland, samen met alle inwoners en bedrijven, goed afgewogen keuzen maken. Niet door te schreeuwen en te drammen, maar door te doen.