VVD gld Portret edit

Dat schoon en duurzaam is

item 3 foto 2

We hebben nog een lange weg te gaan. Er is veel nodig om Nederland schoner en duurzamer te maken.

Het waterschap heeft de afgelopen jaren al flink geïnvesteerden dit zetten we de komende periode door. Met het winnen van duurzame energie en slim omgaan met afvalwater.
Uiteraard let de VVD erop dat er op een financieel verantwoorde manier wordt geïnvesteerd.

Schoon water, om in te zwemmen en te recreëren. Schoon water voor de natuur en schoon water als basis voor ons drinkwater. Dat willen we allemaal. Schoon oppervlaktewater met bijbehorende oevers en functies, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het voordeel van de VVD, als landelijke partij, is dat wij natuurlijk zorgdragen voor een goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen zoals de gemeente en de provincie. Zodat plannen ook voortvarend worden uitgevoerd en het waterschap zich kan beperken tot haar eigen taken.

De waterschappen boren nieuwe vormen van energie aan en stimuleren schone energie. Uiteindelijk willen alle waterschappen in 2025 volledig energieneutraal zijn. Waterschap Vallei & Veluwe is al druk bezig door met de waterfabriek in Wilp, de energiefabriek in Apeldoorn en de gloednieuwe omzet- en energiefabriek Amersfoort -die van rioolwater mest maakt en tegelijkertijd energie opwekt-. Het Waterschap is daarnaast bezig met het openen van de Bio energiecentrale Harderwijk en de grondstoffenfabriek fabriek in Epe die uit afval een nieuwe duurzame grondstof maakt en medicijnresten en nanoplastics kan verwerken, nieuwe vormen van schone energie opwekken. Deze fabrieken zijn noodzakelijk en belangrijk. De VVD wil dan ook komende periode inzetten op vergelijkbare projecten om de doelstelling van 2025 te gaan halen!

Daarbij komen, door onze goede gezondheidszorg, er in het water meer chemische stoffen dan vroeger terecht. Dit heeft een grote impact voor het ‘ecosysteem’ in onze beken. Dit heeft gevolgen voor planten en waterdieren, maar ook voor de dieren die dit eten. Nieuwe innovatieve oplossingen, zoals het ontkoppelen van ziekenhuizen van het riool, kunnen deze vervuiling voorkomen. De VVD vindt het ook belangrijk om hier de komende jaren extra op in te zetten.