5G Belangrijk voor Gelders MKB

5G Belangrijk voor Gelders MKB

“Het 5G netwerk maakt draadloze verbindingen efficiënter, aanzienlijk sneller en meer betrouwbaar. Daarmee is het een belangrijke driver voor innovaties die gerelateerd zijn aan internet toepassingen. Te denken valt hierbij aan IoT ( internet of things), autonoom rijden en alles dat op afstand bestuurd kan worden”, zegt Peter Hendriks, woordvoerder economie en MKB in de Gelderse VVD-fractie. Het netwerk van de vijfde generatie mobiele telecommunicatie (5G) wordt momenteel snel over Nederland uitgerold en naar verwachting zal het al in 2022 nagenoeg landelijk dekkend zijn. De Randstad heeft al een dekkend netwerk, maar ook in het westelijke deel van Gelderland is 5G al beschikbaar.

5G belangrijk voor innovatieve ontwikkelingen

Het 5G netwerk zal invloed hebben op consumenten, de industrie en de overheid. "Maar ook aan de gezondheidszorg zal 5G een grote impuls voor innovaties kunnen geven, zoals het opereren op afstand en thuismedicatie. En in sectoren als de landbouw en de logistiek is eveneens behoefte aan nieuwe toepassingen op basis van 5G. Daarmee is 5G een belangrijke ontwikkeling voor het bedrijfsleven", aldus Hendriks.

Gelderse MKB wacht op 5G

Veel grote bedrijven bereiden zich al voor op 5G toepassingen in samenwerking met de netwerkaanbieders. Hendriks: "Als we kijken naar onze Gelderse maakindustrie, de logistieke sector en onze innovatieclusters (food, health & energy), is ook het MKB een interessante doelgroep voor 5G toepassingen. In Zuid Holland zijn MKB-bedrijven inmiddels aan de slag om met financiële hulp van de Provincie 5G toepassingen in fieldlabs te testen. Het is wenselijk dat het Gelderse MKB eveneens kan inspelen op deze  innovatieve ontwikkelingen en daarom heb ik onderstaande vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten".

Vragen:

  1. Erkent het College van Gedeputeerde Staten (GS) het belang van 5G voor innovatieve toepassingen op vele terreinen en daarmee ook de invloed op de regionale economie?
  2. Acht GS het van belang dat MKB-bedrijven in de Gelderse maakindustrie en innovatieclusters zo snel mogelijk toepassingen voor 5G ontwikkelen en testen?
  3. Is het college bereid te onderzoeken in hoeverre Gelderland kan aansluiten bij of samenwerken met het initiatief van Zuid Holland?
  4. Is GS bereid om ook Gelderse MKB bedrijven te ondersteunen en te stimuleren bij het ontwikkelen en testen van 5G-toepassingen?

-.-.-.-.-.-.

 

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie