VVD gld Portret edit

Gelderland investeert jaarlijks bijna 600 miljoen euro!

IMG_6688

Arnhem - “Het tussendocument brengt gelukkig meer vaart in de uitvoering en dat is maar goed ook. We hebben uitdagingen genoeg; zoals het bouwen van woningen, het uitbreiden van onze infrastructuur, het verbeteren van onze natuur, het aanpakken van het stikstofprobleem, het behoud van onze welvaart, het bewaken van onze veiligheid en het verbeteren van onze energievoorziening. We investeren jaarlijks voor maar liefst bijna 600 miljoen euro en daar komen de eerste miljoenen vanuit het coalitieakkoord nu ook al bij”, aldus Mark Smits, fractievoorzitter van VVD Gelderland.

Stand van zaken tussen de Begroting en de Perspectiefnota
Het tussendocument is een verzameldocument ter overbrugging van de periode tussen het vaststellen van de Begroting en de Perspectiefnota. Dit om te voorkomen dat de uitvoering stagneert. Het gaat daarmee alleen over het investeringsbudget van € 400 miljoen voor deze Statenperiode.

De financiën staan er goed voor. Dat is mede dankzij verstandig beleid. Het is nu zaak om het coalitieakkoord verder te concretiseren door duidelijke plannen te maken. Aan deze plannen kunnen dan vervolgens bedragen worden gehangen.

Het Nationaal Kennis en Innovatiecentrum Netcongestie
Tijdens de behandeling van het tussendocument heeft de VVD haar motie in het kader van het Nationaal Kennis en Innovatiecentrum Netcongestie ingediend. “Soms zien we dat oplossingen en problemen, of andersom, problemen en oplossingen elkaar niet goed kunnen vinden. Dan is het goed dat er een sterkte middenlaag als de Provincie bestaat die zaken aan elkaar kan knopen” aldus Smits.

Netcongestie is biijzonder vervelend omdat het van grote invloed is op de woningbouw, de bedrijfsontiwkkelingen en op maatschappelijke voorzieningen. Smits vervolgt: “Hoe gaaf is het wanneer op ‘ons’ Gelders terrein in de buurt van onze innovatiecentra, dit kenniscentrum zich zou kunnen gaan vestigen? Dan verbind je problemen met oplossingen, stimuleer je onze Gelderse kennisecomie en help je nationaal een probleem oplossen." 
Zie svp ook het al eerder verschenen artikel hierover.

Inmiddels heeft de Minister in de Tweede Kamer al toegezegd dat een kenniscentrum er moet komen. Dus er is enthousiasme. Smits: "Om haar enthousiasme vast te houden en om andere provincies voor te zijn, pakken wij nu als VVD door”.