VVD gld Portret edit

Netcongestie: "Met innovatie meer energie!"

12f7806f-f189-4de7-9365-54dc63d4fd83

Een Nationaal Kennis- en Innovatiecentrum Netcongestie voor Gelderland!
Netcongestie is een urgent en omvangrijk probleem, dat niet alleen aanzienlijke maatschappelijke faalkosten met zich meebrengt, maar ook veel noodzakelijke ontwikkelingen blokkeert, zoals woningbouw, nieuwe bedrijfsvestigingen en maatschappelijke voorzieningen. VVD Statenlid Peter Hendriks: "Het vergt buitensporige investeringen om tot structurele oplossingen te komen. Bovendien vergt het een lange adem, gezien de lange planologische procedures en het tekort aan uitvoeringscapaciteit. Alle onorthodoxe, slimme en innovatieve oplossingen zijn dus welkom!"

Bezoek Minister Adriaansens
In dat kader bracht Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) op 11 maart jl. op initiatief van de Gelderse VVD-fractie een werkbezoek aan Connectr, het energiecluster op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Op de bovenstaande foto vlnr: Minister Micky Adriaansens, Gelders Gedeputeerde Helga Witjes en VVD Statenlid Peter Hendriks. Tijdens het werkbezoek ontstond een prachtig idee om met alle aanwezige kennis en kunde een nationaal kennis- en innovatiecentrum op te richten.

Veel kennis en innovatie
Tijdens een rondleiding over het meest duurzame industriepark van Europa nam de minister en de ambtelijke delegatie kennis van innovaties, zoals de flowbattery van Elestor en de duurzame iron-fuel van RIFT. Verder nam zij kennis van het cluster Connectr, waar kennisinstellingen (TU Delft, Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), ROC Rijn-IJssel met innovatieve bedrijven en Instituten (Dekra, TÜV Rheinland, DNV-GL, KEMA Hoogspanningslab) en overheden samenwerken aan de innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie. Peter Hendriks: "Tijdens de discussie met regionale burgemeesters en wethouders over oplossingen en belemmeringen, concludeerde Gerard Schouw (Ambassadeur voor Slimme Oplossingen), dat er veel kennis en denkkracht in de regio aanwezig is, maar ook bij de landelijke spelers, zoals Tennet, Alliander en VNO-NCW, maar dat die kennis onvoldoende bij elkaar komt, geborgd en gedeeld wordt. Dat heeft ons tot denken aan gezet en heeft geleid tot de breedgedragen motie "Met innovatie meer energie!"

Eén loket om de kennis te bundelen
Overheden, maar ook collectieven van ondernemers die samen oplossingen willen realiseren, hebben behoefte aan een loket waar zij terecht kunnen voor informatie. Maar ook is het van belang om alle kennis die aanwezig is bij de netwerkbedrijven, kennisinstellingen en innovatieve bedrijven te bundelen. En natuurlijke moeten nieuwe slimme oplossingen ook getest worden. Bij Connectr komen al die lijnen al samen. Zij hebben laten zien met ElaadNL dat zij voor de laadinfrastructuur wereldwijd de standaard voor laadpalen voor elektrische auto’s konden ontwikkelen.

Naast Connectr met slimme technische oplossingen en testmogelijkheden, kan ook gedacht worden aan Legal Valley in Arnhem, waar veel juridische kennis aanwezig is en de Radboud Universiteit in Nijmegen die met AI oplossingen kan bijdragen.

Ga aan de slag Provincie Gelderland!
Eigenlijk roept de motie gedeputeerde Helga Witjes op om zo spoedig mogelijk met de minister Van EZK in gesprek te gaan om samen met alle landelijke spelers en regionale partijen in Gelderland aan de slag te gaan om het kennis- en innovatiecentrum te realiseren. Het zou mooi zijn als er nog voor de zomer een eerste plan ligt.