IMG_8429

Werkbezoek Willemspolder fase I: Winning grondstoffen ontoereikend voor grote bouw-opgave

27e6838c-4485-45be-b29b-e8ca52eab1f4

"Op welke onderwerpen willen we ons richten de komende maanden en op de wat langere termijn en hoe gaan we hierover helder communiceren?", die vragen stonden centraal tijdens onze fractiebijeenkomst in Tiel op 24 januari jl. Onder de enthousiaste leiding van Haya-trainer Marinus Tabak, is er veel besproken en creatief nagedacht en zijn we vol inspiratie doorgegaan naar het middag-programma.

Zand-, grind-, klei-winning voor de bouw

De Statenfractie, onze gedeputeerde Helga Witjes, Marijke Neutgens, kandidaat-Statenlid bij de afgelopen verkiezingen én een mooie vertegenwoordiging vanuit de VVD- gemeenteraadsfracties van Buren, West Betuwe en Neder-Betuwe, werden gastvrij ontvangen door de Dekker Groep in IJzendoorn, die actief is in het winnen van zand, grind en klei voor de bouw, landschapsontwikkeling, logistiek, grond voor herinrichting en beton. 

Hoe werkt een zandzuiger?

Op het kantoor met prachtig uitzicht werd een presentatie gegeven en daarna mochten we aan boord van de Rotterdam 55. Dekker is een meer dan honderd jaar oud familiebedrijf dat buitendijks in de zomerpolder gevestigd is en waar, naast het gebruikelijke werk op het hoofdkantoor, het bedrijf ook ander belangrijk werk doet.
In het water in de Willemspolder ligt een drijvende ‘zandklasseerinstallatie’, de Rotterdam 55, en een zandzuiger. In de komende jaren wordt uit de Willemspolder zand, klei en grind uit de grond gehaald, zodat er voldoende grondstoffen beschikbaar zijn om te bouwen, met baksteen en beton. Want daar is de klei en het zand en grind de grondstof voor. Aan boord van de zandklasseerinstallatie werd de werking van het proces van scheiding van de verschillende groottes van grind en zandkorrels toegelicht. Nadat de zandzuiger grond via een buis aanbiedt, is de installatie op de Rotterdam 55 in staat om de precieze samenstelling van een door een betonfabriek bestelde vracht zand samen te stellen en daar een schip mee te laden.

Winning grondstoffen ontoereikend voor bouw-opgave

Eerder op het kantoor was het ons al duidelijk geworden, dat de hoeveelheid beschikbare grondstoffen die Dekker in de Willemspolder en op andere locaties mag winnen bij lange na niet voldoende is, om de totale Nederlandse bouwopgave voor de komende jaren van beton en bakstenen te voorzien. VVD Statenlid Koos de Looff vroeg zich, als regio-contactpersoon voor Rivierenland, af hoe door Dekker het veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Het antwoord op deze vraag is voor bijvoorbeeld de inwoners van Alem in de gemeente Maasdriel van groot belang. De angst voor het ontzanden bij dit dorp is groot bij de inwoners. De medewerkers van Dekker konden helder uiteenzetten hoe ze altijd een zorgvuldig proces van geologisch en ander grondonderzoek doorlopen om daarna aan een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te kunnen toelichten dat hun toekomstige werkzaamheden echt veilig zijn.

Tijdrovend onderzoek en vergunningstraject

Wat de medewerkers van de Dekker Groep vooral aangaven, is dat niet alleen dit soort onderzoeken maar het hele vergunningstraject wat vast zit aan een ontgrondingsaanvraag, erg lang duurt. Hierdoor duurt het al gauw 12 jaar voordat er zand en grind op een locatie gewonnen kan worden. De grote vraag blijft na dit bezoek dan ook overeind: hoe krijgen we voldoende grondstoffen beschikbaar om aan de vraag van de komende jaren te blijven voldoen…?