VVD gld Portret edit

Connectr-Energy innovation enorme impuls regionale economie! 

IMG_NB_PS_4,6_miljoen, provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft woensdag 3 maart met een impuls van € 4,6 mln. het startsein gegeven voor energiecluster Connectr-Energy Innovation. Connectr is een samenwerkingsverband van innovatieve bedrijven op het gebied van duurzame energie, onderwijs en onderzoeksinstituten op industriepark Kleefse Waard (IPKW) te Arnhem. De inbreng van de provincie is een hefboom voor investeringen van bedrijven en onderwijsinstellingen van in totaal circa € 30 mln. in de eerste fase. Binnen 5 jaar zal dit investeringsvolume naar verwachting oplopen naar € 142 mln. en 400 banen. 

Doel is toepassingen ontwikkelen voor de energietransitie 

Binnen Connectr bundelen diverse partijen hun krachten door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen. Kortom, een enorme proeftuin waar innovatieve bedrijven samenwerken met studenten van de HAN en het Rijn-IJsselcollege en onderzoeksinstituten als TU Delft en KEMA labs om toepassingen te ontwikkelen die de energietransitie versnellen. Daarbij speelt waterstof als energiedrager een grote rol.

Innovatieprogramma, Innovatielab en shared facilities 

Op het terrein van het IPKW, het meest duurzame bedrijfsterrein van Europa, worden ruimtes gerealiseerd voor studenten, start ups, bedrijven en onderzoeksinstellingen. Zij kunnen voor bijvoorbeeld hun studie, het testen en ontwikkelen van waterstoftoepassingen gebruik maken van gezamenlijke faciliteiten. Daarbij werken partijen gezamenlijk aan een innovatieprogramma dat bestaat uit technologieontwikkeling, haalbaarheidsstudies demonstratieprojecten en nieuwe opleidingsmodules. Het project heeft daarmee een enorme internationale uitstraling en biedt het uitstekende mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking. Connectr zet Geldersland als de energiehotspot duidelijk op de kaart.  

Fotobron: Provincie Gelderland