VVD gld Portret edit

VVD blij met uitdagend coalitieakkoord voor Gelderland!

Coalitieakkoord Gelderland

ARNHEM – 14 juni 2023
“We zijn er uit. Blij met het akkoord voor de komende vier jaar.” Twitterde VVD-lijsttrekker en onderhandelaar Helga Witjes zaterdag 10 juni jl. na een lange vergaderdag met de coalitiepartijen. “Ik ben trots op het resultaat. Er ligt een uitdagend coalitieakkoord (zie onderstaande bijlage) waarin onze achterban veel liberale punten zal herkennen. Met name op het vlak van economie en innovatie, mobiliteit, veiligheid en sport. Maar ook bij de Gelderse aanpak stikstof en natuurlijk bij natuurbehoud en -herstel, zal men onze inbreng zeker herkennen” aldus Witjes direct na de presentatie van het akkoord in het Provinciehuis vanmiddag. “We hebben gekeken naar de grote opgaven die op ons bord liggen voor de komende vier jaar. Zoals het woningtekort, het Openbaar Vervoer, stikstof, droogte, de energietransitie maar ook de toenemende filedruk. Al deze punten komen aan de orde in het akkoord.”

Bouwen, bouwen, bouwen

“De woningnood is hoog. Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een betaalbare woning. Daarom hebben we afgesproken gemeenten meer ruimte te geven zodat ze sneller aan de slag kunnen met nieuwbouwprojecten. Desnoods gaan we de gemeenten helpen met de bestemmingsplannen”, aldus VVD Statenlid en mede-onderhandelaar Mark Smits. “Hiervoor wil de coalitie provinciale capaciteit vrijmaken, zodat gemeenten sneller tot uitvoering over kunnen gaan. We willen niet alleen inbreiden maar ook uitbreiding makkelijker mogelijk maken”, geeft Smits aan.

Een akkoord voor iedereen

Na de tussenrapportage van de verkenner, is alles in een versnelling gekomen met formateur Ank Bijleveld. “De afgelopen weken hebben Mark Smits en ik veel en lang onderhandeld met de partijen. De sfeer was goed. Uiteraard waren er verschillen. Maar er was een gezamenlijke wil om eruit te komen. Deze vijf partijen beseffen heel goed dat we iedereen in Gelderland nodig hebben om vooruit te kunnen. Dit akkoord is er dus ook voor iedereen: voor onze inwoners en bedrijven in de Gelderse steden en op het platteland”, aldus Witjes.

Geld voor wegen en verkeersveiligheid

Witjes neemt als gedeputeerde de portefeuille van haar voorganger Jan Markink over. Ze neemt daarmee afscheid van de portefeuille Mobiliteit. “We hebben mooie resultaten bereikt op het gebied van mobiliteit zoals de Rijnbrug, de aanpak van de verkeersveiligheid en de Mobiliteitsvisie. In het nieuwe akkoord gaan we gelukkig weer veel geld vrijmaken voor wegen en verkeersveiligheid. We gaan meer woningen bouwen en die moeten goed bereikbaar zijn. Daarnaast gaan we ook met het Rijk in overleg over de financiering van het Openbaar Vervoer. Daar hebben alle Statenleden zorgen over. En terecht. Daarom moet het Rijk substantieel over de brug komen”, aldus Witjes.

Innovaties bij energietransitie

Net zoals de andere coalitiepartijen, vindt de VVD het belangrijk om goede grond niet te gebruiken voor zon- of windparken. “Dit gaan we dan ook niet meer doen. We gaan onderzoeken of er een kleine kerncentrale in Gelderland geplaatst kan worden. Een zogenaamde Small Modular Reactor (SMR). Limburg is hier ook mee bezig”, aldus Smits. “Daarnaast zetten we nog meer in op innovatie om de energietransitie goed te kunnen laten verlopen. Het elektriciteitsnet zit vol. De capaciteit zal uitgebreid moeten worden. Anders kunnen we al die huizen en bedrijven niet meer aansluiten”.

Gezonde economie essentieel voor welvaart

“We zijn heel blij dat Helga Witjes ook de komende vier jaar gedeputeerde mag zijn namens de liberalen. Deze ervaren gedeputeerde krijgt de belangrijke portefeuilles Financiën en Economie en ook Sport gaat onder haar hoede vallen. Economie en innovatie zullen de komende jaren een cruciale rol spelen. Je ziet dat de economie aan het terugzakken is”, aldus Smits. Witjes: “Willen we onze maatschappelijke welvaart behouden met de uitdagingen op het vlak van onder andere natuur en milieu, dan is een gezonde innovatieve economie essentieel want de rekening moet worden betaald.”

Minder te besteden, wel blijven investeren

“Je ziet dat we de komende jaren minder geld te besteden hebben. Toch hebben we ruimte gevonden om te investeren. De verwachting is immers dat het rendement op het stamkapitaal de komende jaren beter wordt zodat we meer kunnen doen. In de nieuwe periode wil de coalitie maar liefst 400 miljoen euro inzetten om de plannen die zijn opgenomen in het akkoord uit te kunnen voeren” geeft Witjes aan. Smits vervolgt: “Al deze plannen realiseren gaat niet vanzelf. We zetten hier graag de schouders onder samen met de BoerBurgerBeweging, het CDA, de ChristenUnie en de SGP. De VVD heeft hier alle vertrouwen in en gaat dit gewoon doen!”

.-.-.-.-.-.-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVD Statenlid Mark Smits op het nummer 06-28052043.
De bovenstaande foto is vrij van rechten te gebruiken voor publicatie. Op de foto van links naar rechts:
Rik Loeters (BBB), Henrice Wittenhorst (Directeur provincie Gelderland), Freek Rebel (ChristenUnie), Daisy Vliegenthart-Goedhart (CDA), Peter Drenth (CDA), Ank Bijleveld (Formateur), Klaas Ruitenberg (SGP), Gerrit Averesch (SGP), Dirk Vreugdenhil ChristenUnie). Ans Mol-Van de Camp (BBB), Harold Zoet (BBB), Helga Witjes (VVD), Michiel Koetsier (Strategisch Medewerker provincie Gelderland), Mark Smits (VVD).