VVD gld Portret edit

Railterminal Gelderland weer een stap dichterbij!

Foto artikel Railterminal

Op woensdag 5 juli stond de vaststelling van het herstelde inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland op de agenda van de Provinciale Staten. De Raad van State had eerder dit jaar gevraagd om enkele aanvullingen in het inpassingsplan op te nemen. Jeanne de Graaf voerde het woord tijdens de Statenvergadering. In haar bijdrage gaf ze aan dat de VVD-fractie blij is met de aanpassingen die zijn gemaakt en dat de fractie het dan ook toejuicht om het inpassingsplan gewijzigd vast te stellen.

Goed voor milieu, economie en werkgelegenheid

Jeanne de Graaf: "Met de gevraagde aanpassingen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) komt de realisatie van de Railterminal Gelderland weer een stap dichterbij, en dat is goed nieuws! Het zou fantastisch zijn als het ons lukt om vele van die goederencontainers van de A15 op de Betuweroute te krijgen. De Railterminal draagt bij aan schoon vervoer van goederen, wat weer leidt tot minder CO2-uitstoot en minder files. Bovendien wordt met de Railterminal vervoer over het spoor mogelijk en wordt het een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven uit de regio. Dat is goed voor de economie en de werkgelegenheid!"

Voorbereidingen kunnen van start

De Raad van State heeft in de tussenuitspraak aanleiding gezien om een voorlopige voorziening te treffen om onomkeerbare ontwikkelingen te voorkomen. Naar aanleiding van het vaststellen van het gewijzigde inpassingsplan, zal worden gevraagd om deze voorlopige voorziening te schorsen. Op die manier kunnen de voorbereidende werkzaamheden van start. Het gunningstraject voor een geschikte exploitant zal in het derde kwartaal van dit jaar worden opgestart.

De Graaf: "Het zou geweldig zijn als we voor het eind van het jaar een geschikte exploitant hebben gevonden en de werkzaamheden, zoals het aanleggen van de benodigde infrastructuur, van start kunnen. We blijven het uiteraard volgen!"