VVD gld Portret edit

Door onregelmatigheden bij Keolis, OV-concessie gestopt

Keolis

In de Statenvergadering van 7 juli jl. is op verzoek van de VVD een spoeddebat gevoerd over de gevolgen van de onrechtmatigheden die bij Keolis zijn geconstateerd. De uitrol van de aanbesteding van de OV-concessie IJssel-Vecht is gestopt. 

Wat is er gebeurd

Aan busbedrijf Keolis is de concessie IJssel – Vecht gegund (Een concessie is een verzorgingsgebied voor bus -en  treinlijnen.)
Een gebied dat zich uitstrekt over de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Vanaf 12 december aanstaande zouden de buslijnen op de Noord-Veluwe, het deel in Gelderland, door dit bedrijf worden verzorgd. Bij Keolis zijn onregelmatigheden geconstateerd in de aangeboden documenten in de aanbesteding, waardoor zij wellicht deze concessie gewonnen hebben. Nadat dit in mei jl. ontdekt is, is er een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er inderdaad falsificaties gepleegd zijn.  

Collegebesluit

De dag voor het debat hadden de colleges van Gedeputeerde Staten van Flevoland, Overijssel en Gelderland een voorgenomen besluit genomen om de gunning weer in te trekken. Aan zo’n besluit zit een heel proces vast hoe dat bij een Europese aanbesteding moet, de eerste stap is een voorgenomen besluit. Maar voor de inwoners van onze provincie zit er een veel belangrijker vraag aan vast: wat gebeurd er na 12 december? Wat betekent zo’n voorgenomen besluit?

Debat 

Statenlid Koos de Looff heeft in het debat van woensdag aangegeven dat voor de VVD het een terecht besluit is om dit contract te stoppen met Keolis. Een paar dagen eerder bekende de CEO van Keolis in een interview in OV-Magazine immers al dat ze juridisch fout zaten bij deze aanbesteding. Keolis had valse verklaringen afgegeven, waardoor de maatschappij glansrijk voldeed aan de voorwaarden die door de provincies gesteld waren.

Rijden er bussen na 12 december?

Op deze vraag gaf het college aan dat er nog heel veel uit de kast gehaald moet worden om te zorgen dat op 12 december de bussen gewoon nog rijden. De verantwoordelijk gedeputeerde heeft in het debat toegezegd alles op alles te zullen zetten om de continuïteit te waarborgen. De Looff gaf in het debat aan dat de VVD dit heel belangrijk vindt en hierop zal toezien.

Financiële gevolgen

Het stoppen van dit contract zal de provincies wel extra geld gaan kosten. Hoeveel is nog niet bekend. Dat er onderzocht wordt of dit kan worden verhaald, is duidelijk.