VVD gld Portret edit

VVD wil een vitaal openbaar bestuur met open deuren

royale-entree-voor-provinciehuis-gelderland-arnhem-4

Voor de provinciale VVD is het belangrijk dat inwoners en bedrijven en andere overheden steeds een open deur vinden bij de provincie maar ook bij de gemeenten en het waterschap. "Een deur waar achter frisse en vitale ambtenaren en bestuurders zitten", wat VVD Statenlid Corrie Christine van der Woude betreft.

Een overheid die meedenkt

Een open deur als de Gelderse inwoner een geboorteaangifte doet, een hulpvraag heeft voor zijn of haar behoeftige ouders of een oefenruimte zoekt voor de muziek of sportvereniging, waar zoveel vrijwilligersuren in zitten. Met een open houding meedenken met bedrijven bij hun ruimtelijke wensen of als zij meer oppervlaktewater nodig hebben voor hun bedrijfsprocessen, er een vergunning nodig is of wanneer er problemen zijn met de bereikbaarheid.

Regionale verbanden belangrijk

Dan moeten overheden ook op hoger niveau samenwerken, vaak in regionaal verband. Aan de regionale tafels wordt tegenwoordig veel besproken en verdeeld: hoe het leven veilig en gezond kan blijven, hoeveel woningen waar komen te staan, waar de hectares bedrijventerrein gerealiseerd worden en ook waar het groen blijft en waar verstening mogelijk is.

Liberale benadering door provincie

Op woensdag 27 mei jl. heeft Provinciale Staten een belangrijke liberale stap gezet in hoe wordt omgegegaan met inwoners en bedrijven en andere overheden. Voortaan zal de provincie met zijn partners optrekken op basis van afwegingsprincipes en niet op basis van een rigide keurslijf van kaderstelling. Van der Woude: "Het is immers nooit 'one size fits all'.

Heldere rollen

"Wees bovendien rolbewust", zo riep Van der Woude namens de VVD-fractie Gedeputeerde Staten op. "Geef telkens expliciet aan of wij bezig zijn als toezichthouder/bureaucraat, als ondernemer of als partner/verbinder. Alle betrokkenen hebben recht op die helderheid en dat geeft tegelijk rust".

Gelderland Academie

Gedeputeerde Jan Markink gaf aan blij te zijn met deze aanscherping en hij neemt dit over. Hij ziet daarin ook een mooie rol weggelegd voor de Gelderland Academie (www.gelderlandacademie.nl). Deze academie, ter versterking van het bestuur, wijst ook op - het liefst Gelderse - innovaties die nieuwe kansen bieden tijdens deze Corona-crisis.

Open deur, maatwerk & luisterend oor

Van der Woude: "Het belangrijkste is echter dat de deuren wagenwijd openstaan voor onze inwoners, onze bedrijven en voor de gemeenten en dat zoveel mogelijk maatwerk geleverd wordt. Wij blijven ons ervoor inzetten dat iedereen gehoord wordt!"