Railterminal Gelderland weer een stap dichterbij

Railterminal Gelderland weer een stap dichterbij

Arnhem – Tijdens de behandeling van de begroting op 11 november jl. heeft Provinciale Staten besloten om aanvullende financiële middelen toe te kennen aan het project Railterminal Gelderland (RTG). Daar is de VVD-fractie erg blij mee. Woordvoerder Mark Smits hierover; “Met deze aanvullende financiële middelen wordt de natuur extra gecompenseerd en kan voorkomen worden dat diesellocomotieven moeten rangeren. Deze komen dan ‘zeilend binnen’ waardoor de uitstoot van CO2 verder omlaag gaat.” Andere middelen zijn nodig voor compensatie van omwonenden en indexatie van de uitvoeringskosten. Deze extra financiële middelen passen binnen de afgesproken bandbreedte van het project.

Afslag 38 Elst / Oosterhout

Naast het RTG project wordt in dat gebied ook afslag 38 op de A15 aangepakt. Hier is op 11 november jl. door de Staten ook extra geld voor vrijgemaakt. Afslag 38 ligt centraal in de infrastructuur van het multimodale knooppunt rondom Arnhem. Voor een goede benutting van alle soorten van vervoer, over het water, de rails en de weg, in dit gebied, is de aanpassing van dit weggedeelte erg belangrijk. Hierbij is ook de aanpassing van de fietsroute meegenomen. Kortom een belangrijke stap voor de goede toekomstige benutting van alle verkeersmodaliteiten in dit gebied.

Goederenstroom door Gelderland

De Railterminal Gelderland speelt een cruciale rol om het goederenvervoer op een duurzame en multimodale wijze door Gelderland te laten gaan. Smits hierover; “Dit project is belangrijk voor het vestigingsklimaat van de Provincie als geheel. We sluiten onze ogen echter niet voor de lokale bezwaren en daarom is Gedeputeerde Van der Wal met een extra pakket aan verzachtende maatregelen voor de omgeving gekomen. Daar staan we als VVD natuurlijk achter. Hierbij horen ook de maatregelen rondom de verkeersveiligheid”.

Smits tot slot: "Kortom de VVD is blij met al deze extra maatregelen om onze Provincie nog aantrekkelijker te maken voor werk, wonen en welzijn!"

Fotobron: provincie Gelderland