VVD gld Portret edit

VVD: Onregelmatigheden aanbesteding busvervoer Keolis moeten boven tafel

Keolis Nederland

Op zaterdag 23 mei jl. werden we opgeschrikt door een verklaring van vervoersonderneming Keolis (de nieuwe naam van Syntus). Er zou een precaire situatie zijn ontstaan, ‘omdat er wellicht onrechtmatigheden waren gepleegd bij de aanbesteding’, aldus het bericht.

Provincies verantwoordelijk voor regionaal OV

In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor het regionaal bus -en treinvervoer. Eens in de tien jaar worden de bus en treinlijnen per gebied opnieuw aanbesteed, dit noemen we een concessie. Dit gebeurd zo om de reiziger een zo goed mogelijk aanbod te bieden, wat voor de provincie betaalbaar blijft. Het was Keolis die recent de aanbesteding voor de komende periode gegund heeft gekregen voor de Gelderse Noord-Veluwe Lijnen en een groot aantal lijnen in Overijssel en Flevoland, de zogenoemde concessie IJssel-Vecht.

‘Wie Wat Waar Hoe en Wanneer’

In de Statenvergadering van 27 mei jl. is onder leiding van de VVD door de coalitie direct aan de verantwoordelijk Gedeputeerde in een debat gevraagd wat er precies aan de hand is. VVD-woordvoerder Koos de Looff vroeg aan Gedeputeerde Van der Meer om snel duidelijkheid te geven over het ‘Wie Wat Waar Hoe en Wanneer’ over wat er door Keolis is ontdekt.

Reiziger mag niet de dupe worden

‘Er moet snel duidelijkheid komen of deze ontdekking door Keolis van onregelmatigheden effect heeft op de concessie. Bussen moeten in december gewoon blijven komen, hier mag de reiziger niet de dupe van worden!”, aldus De Looff in een toelichting. Van der Meer heeft in de vergadering toegezegd dat hij zo snel mogelijk een volledig beeld zal geven. Omdat de concessie IJssel-Vecht in samenwerking met de provincies Flevoland en Overijssel is aanbesteed, wordt dit ontstane probleem ook in gezamenlijkheid aangepakt.