VVD gld Portret edit

Interessante ontwikkelingen Foodvalley

World Food and Innovation District

De VVD is blij met de gebiedsagenda Foodvalley. Zij onderschrijft van harte dat Foodvalley een prachtig gebied is met volop kansen voor velen. Er is onderwijs op alle niveaus en er is een waaier van diversiteit in de Foodsector als het gaat om de economische bedrijvigheid. “Goed om te zien dat alle overheden de handen uit de mouwen steken om de ontwikkelingen tot een succes te maken”, aldus VVD Statenlid Corrie-Christine van der Woude. De VVD-fractie bracht vorige week een digitaal werkbezoek aan de regio Foodvalley. “Dat inspirerende programma was georganiseerd door diverse actieve VVD-ers in de regio en afgesproken is ook fysiek de regio nog eens te bezoeken om alle ontwikkelingen met eigen ogen te zien, wanneer dat weer kan”.

Gelderse Lifepoort combineert Food, Health en Energy

Door Gedeputeerde Staten is toegezegd dat Provinciale Staten volop meegenomen zullen worden in de belangrijke ontwikkelingen in de Foodvalley-regio. Voedsel speelt daarin uiteraard een belangrijke rol. Dat is nodig om te kunnen leven en om gezónd te kunnen leven. Het draagt bij aan de preventieve kant van de gezondheidszorg, net als voldoende beweging voor kinderen en volwassen belangrijk is. En juist die samenwerking ligt in Gelderland voor het oprapen. In onze provincie bestaan namelijk behalve in de Food-sector, ook ecosystemen voor Health en Energy in de regio Arnhem-Nijmegen. Corrie-Christine van der Woude: “Door deze regio’s te verbinden, komt de weg open te liggen voor een sterke gebiedsoverstijgende Gelderse Lifepoort die kan leiden tot een krachtige economische impuls. Belangrijk, want wij moeten voorkomen dat de gebieden Foodvally en Arnhem-Nijmegen verworden tot de slaapmetropool van Nederland. Wij willen niet enkel huizen bouwen voor mensen uit de Randstad”.

De Gelderse VVD omarmt enthousiast het idee om bedrijvigheid en innovatieve hightech-kracht naar onze Gelderse Lifepoort te halen. Van der Woude: “Daarbij moet er oog zijn voor de verbindingen tussen onze Food-, Health- en Energy-ontwikkelkracht. De VVD-fractie kijkt uit naar het gesprek dat de Provinciale Staten nog gaan hebben met gedeputeerde Christianne Van der Wal-Zeggelink over de Gelderse Lifepoort en over de validatie van hetgeen ontwikkeld wordt in Gelderland".

World Food Experience

De VVD is tevreden dat gebiedsgedeputeerde Peter Drenth de Staten nauwgezet meeneemt in de ontwikkelingen van de World Food Experience. Een ontwikkeling die kan bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid. VVD Statenlid Corrie Christine van der Woude: “Het is goed dat er bij grote investeringen, zoals in dit geval waar het gaat om een totaal van 51,5 miljoen euro voor alle partijen, een kritische second opinion plaatsvindt om na te gaan of de middelen effectief en efficiënt worden ingezet. Als woordvoerder Foodvalley blijf ik de ontwikkelingen natuurlijk nauwgezet volgen”.

Foto: World Food en Innovation District