Kandidaat Nicky Eppich

Actieplan Wonen: snel, flexibel en innovatief bouwen, bouwen, bouwen!

Nicky Eppish

Nicky Eppich, VVD Statenfractie-woordvoerder Wonen is tevreden met de vaststelling van het Actieplan Wonen tijdens de Statenvergadering op 27 mei jl. “We kunnen ons helemaal vinden in de hoofddoelstellingen van het Actieplan. Snel, betaalbaar en flexibel bouwen met de daarbij passende innovatieve woonvormen als conceptbouw en flexwoningen”, aldus Eppich. 

Snelle doorstroming woningmarkt

De nadruk binnen het Actieplan ligt op bestaande plannen en vooral op snel realiseerbare tijdelijke woonvormen om zo voor een snelle doorstroming van de huidige woningmarkt te zorgen. De VVD Statenfractie heeft extra aandacht gevraagd voor het plaatsen van tijdelijke woningen in ruimteregio’s, regio’s waar veel ruimte is om te bouwen maar geen beschikbare woonruimte is voor jonge mensen om te blijven of komen wonen, zoals bijvoorbeeld in de Achterhoek.

Duurzaamheid mag niet leiden tot vertraging bouw

Verschillende fracties hebben vragen gesteld over meer nadruk op duurzame woningbouw binnen het Actieplan. Voor Eppich staat een ding vast: “Duurzaamheid is een pré, maar mag wat de VVD betreft niet leiden tot vertraging van de uitvoering van het Actieplan en het bouwproces. Bouwprojecten moeten doorgang vinden, de woningmarkt is immers ook een belangrijke binnenlandse motor voor de economie.” 

Het vereenvoudigen van regels bij gemeenten heeft de volle aandacht in het Actieplan. Eppich: “Woningsplitsingen en het creëren van voldoende adressen om ook het kleinschalig particulier initiatief te stimuleren heeft al jaren onze aandacht. We zijn blij dat dit aspect met nadruk is meegenomen in het plan.” 

Reguliere monitoring Actieplan Wonen

Van nieuwe instrumenten binnen het Actieplan, zoals de 'subsidieregeling betaalbare woningen' en de 'verhuisbonus' zijn de effecten lastig te voorspellen. Verantwoordelijk Gedeputeerde Peter Kerris antwoordde positief op de vraag van de VVD Statenfractie of een reguliere monitoring en terugkoppeling naar Provinciale Staten kon plaatsvinden. 

Gelders Bouw Academie goed voor schoolverlaters

De VVD juicht ook de oprichting van een Gelderse Bouw Academie toe. “In een periode van oplopende werkeloosheid die nu kan gaan optreden, vinden wij dit een uitstekend initiatief, om zo ook voortijdige schoolverlaters tot de arbeidsmarkt toe te laten treden”, aldus Eppich.