VVD gld Portret edit

VVD hamert op draagvlak voor hernieuwbare energie

IMG_6_reg_energiestrategieen, provincie Gelderland

In de Statenvergadering werd het rapport van de Rekenkamer Oost Nederland over draagvlak bij opwek van hernieuwbare energie besproken. Een zeer lezenswaardig stuk! VVD Statenlid René Westra sprak namens de VVD de waardering richting de Rekenkamer uit.  

Meer participatie burgers

De VVD onderschrijft de hoofdconclusie en aanbevelingen. Westra: "De VVD herkent de kritische opmerkingen over het draagvlak: daar moeten we inderdaad meer aandacht aan schenken. Meer mogelijkheden voor participatie van burgers in wind/zon-projecten is belangrijk". Westra verwees ook aar de Rondetafel-bijeenkomst over wind en zon die hij met enkele collega’s op 10 maart voor de Staten organiseert.

Provinciale rol; punt van aandacht

Een punt van aandacht blijft de rol van de provincie in de Elektriciteitswet (art 9e lid 2). Westra: "Het is goed dat de Rekenkamer hier in het rapport uitgebreid bij stil staat. De VVD zou de gemeenten willen meegeven: voorkom dat je in de situatie komt dat naar dit artikel van de Elektriciteitswet wordt gegrepen want dat is niet goed voor de gemeente, de provincie en zeker niet voor de burger. Houd dus goed oog voor voldoende draagvlak!".
Deze waarschuwing van de VVD werd door GS onderschreven. 

Fotobron: provincie Gelderland