VVD gld Portret edit

Van den Tweel op lijst Provinciale Staten

Van den Tweel

Handen uit de mouwen. Dat is het motto van VVD’er Gerard van den Tweel die voor de Provinciale Staten op de kieslijst staat op nummer 35. Op 20 maart gaat Nijkerk naar de stembus.

Door: Maranke Pater

Van den Tweel is al jarenlang ondernemer in Nijkerk en staat aan het roer van Van den Tweel Groep BV, waar onder andere het Hart van Holland en diverse Albert Heijns onder vallen. "Ik ben in hart en ziel een VVD’er. In 1973 was ik één van de mede-oprichters van de partij in Nijkerk. Sinds die tijd volg ik ook op regionaal, provinciaal en op landelijk niveau de VVD”. Toen hij door het provinciaal bestuur werd gevraagd om zich verkiesbaar te stellen hoefde hij ook niet lang na te denken. ,De Provincie Gelderland is één van de mooiste provincies van ons land en zeker Nijkerk ligt in een prachtig gebied waar we als partij veel kunnen betekenen in de thema’s werken, wonen, wegen en duurzaamheid’. We zijn een partij van doeners en steken graag de handen uit de mouwen voor onze regio.

FOODVALLEY
Nijkerk ligt middenin de Foodvalley waar de productie en afzet van voedsel en onderzoek centraal staan. We hebben te maken met een enorm logistiek proces. Ik loop zelf al meer dan 50 jaar mee in de voedingsindustrie en heb veel te maken met de voedselproducenten als inkoper. Voor alle ondernemers die te maken hebben met de Foodvalley willen we een gunstig ondernemersklimaat creëren. Bereikbaarheid is daarom een belangrijk thema binnen de VVD. Denk aan een betere bereikbaarheid via het spoor door meer stations te bouwen op de lijn richting de Randstad en de verbetering van het wegennet, zodat er minder verkeersinfarcten ontstaan. Nijkerk heeft een prachtige Arkervaart die volgens Van den Tweel ook ingezet zou kunnen worden voor de verbetering van de infrastructuur. Op dit moment wordt de Arkervaart nog niet optimaal benut door de omliggende bedrijven. De afvoer van bijvoorbeeld vuil van de gemeente kan ook per schip gerealiseerd worden, dus is het belangrijk om een betere verbinding te realiseren tussen verschillende havengebieden. Door voor meer activiteit in de haven te zorgen komt er ook meer werkgelegenheid. Werkgelegenheid kan in een regio pas ontstaan bij een goede infrastructuur.

WONINGBOUW
De komende jaren worden er in Gelderland meer dan 100.000 woningen gebouwd. Duurzaamheid is hierbij van belang. We zien steeds meer woningen die niet meer worden aangesloten op het gasnet en steeds meer huiseigenaren die kiezen voor zonne-energie als energiebron. We moeten als partij voor inwoners van de provincie mogelijkheden creëren om hen te wijzen op de duurzaamheidssubsidies die er bestaan en ondernemers op het belang van een duurzaam bedrijfspand en bedrijfsvoering wijzen. Maar het begint allemaal bij de basis: op scholen moet meer educatie komen over duurzaamheid. Dit is immers de generatie van de toekomst.

DOEN
Een sterke slagvaardige en ondernemende overheid is van grote invloed op de samenleving denkt Van den Tweel. Je kunt een afwachtende houding aannemen, maar het is belangrijk om gewoon te ‘doen’. Er wordt te veel in termen van luchtkastelen gesproken, we moeten samen dingen oppakken. Dat kan ook op kleinschalig niveau. Of het nou voor je bedrijf, gezin, familie is of als bestuurder in een vereniging: het maakt niet uit, iedereen moet de handen uit de mouwen steken en iets doen voor de samenleving. We zien nu al dat de manier van besturen in Nijkerk de laatste jaren enorm is veranderd. Het wordt niet allemaal meer in het stadhuis bedacht. Het wordt steeds meer een samenwerking tussen overheid, inwoners en ondernemers. Dat werpt zijn vruchten af. Dat zou ik ook in de provincie willen zien. Al die betrokken inwoners, ondernemers en vrijwilligers zijn dan ook de beste ambassadeurs van de gemeente Nijkerk.