VVD gld Portret edit

Gelderland investeert zich uit de crisis met Perspectieffonds

STATEANZAAL3

De Gelderse staten hebben 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om extra te investeren in de Gelderse samenleving. Door samen op te trekken met andere publieke en private partners zal naar verwachting een investeringskracht van 1 miljard euro ontstaan waarmee onze provincie zich uit de crisis kan investeren. Fractievoorzitter Frederik Peters: “Met dit fonds hebben we een instrument in handen waarmee we op allerlei terreinen, zoals economie en mobiliteit, een versnelling in kunnen zetten”.

Om het fonds te vullen is een uitname uit het Gelderse stamkapitaal nodig. Dit is de reserve die de Provincie heeft opgebouwd sinds de verkoop van de NUON-aandelen. De Gelderse liberalen zijn altijd terughoudend als het gaat om extra uitnames uit deze reserve, maar zien in dit fonds een kans om op een slimme manier te investeren. Peters: “Met slimme investeringen in onze samenleving is naast maatschappelijk rendement ook een financieel rendement te behalen die hoger ligt dan de huidige rentes die we kunnen krijgen. Dat dit realistisch is laten andere, vergelijkbare fondsen al zien. We laten het stamkapitaal dus op twee manieren werken voor Gelderland. Voor ons een belangrijke voorwaarde om in te stemmen”.

Voorkomen faciliteren ondermijnende criminaliteit

In het fonds zal worden samengewerkt met publieke en private investeerders in allerlei projecten in Gelderland. De VVD is daar positief over, maar heeft ook oog voor de risico’s. “We vinden het van het grootste belang om te voorkomen dat Gelderland onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Dit fonds zou een instrument kunnen zijn wat hier vatbaar voor is. Om die reden stellen we voor om jaarlijks te checken of alle bevoegdheden worden ingezet om verkeerde investeerders en foute projecten vroegtijdig te herkennen”, aldus Frederik Peters. Een motie met deze strekking werd met grote meerderheid aangenomen.

Thema’s van de Gelderse omgevingsvisie

Ontwikkelmaatschappij Oost NL beheert het fonds. Zij beoordelen projecten deskundig en onafhankelijk van de politiek en maken langjarige afspraken. Zij informeren ons regelmatig over vanuit het fonds gedane investeringen. Ook hebben we de  inhoudelijke kaders bepaald. Oost NL zet het fonds in voor de 7 thema’s van de Gelderse omgevingsvisie: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat.
Bron: Provincie Gelderland
Meer informatie over het Perspectieffonds en hoe het werkt, vindt u via deze link.