Gelderland blijft dé sportprovincie

Gelderland blijft dé sportprovincie

Tijdens de Statenvergadering van 23 september jl. stemden Provinciale Staten in met het nieuwe sportbeleid. Ook de VVD is erg tevreden met de richting die gekozen is. Frederik Peters: “Gelderland blijft ook de komende jaren dé sportprovincie van Nederland.”

Veilig sporten

Een interessant onderdeel van het sportbeleid is dat aansluiting wordt gezocht met belangrijke thema’s. Zo zet de Provincie in op een veilig sportklimaat voor sporters. Peters: “Bij sporten hoort vaak ook fysiek contact tussen begeleiders en sporters. Vooral jongere sporters en toptalenten zijn kwetsbaar. We vinden het daarom heel belangrijk dat hun veiligheid is gewaarborgd en dat we daar aandacht voor hebben.”

Een tweede belangrijk thema voor de liberalen is de aanpak van ondermijning in de sport. Sportclubs worden geconfronteerd met criminelen die via sportverenigingen geld willen witwassen of invloed willen krijgen. Peters: “Crimineel sponsorgeld is een fenomeen dat toeneemt. Het is belangrijk dat sportverenigingen hier bewust van zijn. We zijn blij dat de Provincie hier aandacht aan gaat geven.”

Sportevenementen en Corona

De VVD vroeg nadrukkelijk aandacht voor de penibele situatie waarin organisatoren van topsportevenementen zich bevinden. Door de Corona-crisis zijn veel evenementen uitgesteld. De liberalen riepen het College op met deze organisatoren in gesprek te gaan en te kijken hoe op alternatieve manieren evenementen toch zoveel mogelijk door kunnen gaan.

Sportevenementen zijn een inspiratiebron voor jongeren en ouderen om zelf ook te gaan sporten. Het is voor velen daarnaast dé kans om hun ‘sporthelden’ in het echt te zien. Juist in deze Corona-tijd zien de liberalen dat mensen minder sporten en bewegen. “Het is daarom erg belangrijk dat we een vorm vinden waarin deze evenementen toch zoveel mogelijk door kunnen gaan”, aldus Frederik Peters.

E-sports

Ten slotte vroeg de VVD opnieuw aandacht voor het potentieel van E-sports. Het College staat hier positief tegenover en verkent welke rol zij kan spelen. Later dit jaar verwacht de VVD met een initiatief te komen.