Cultuur & Erfgoed, eindelijk duidelijkheid voor sector

Cultuur & Erfgoed, eindelijk duidelijkheid voor sector

“De VVD is blij dat we vandaag eindelijk een besluit nemen en de culturele- en erfgoed-sector de nodige handvatten mee kunnen geven om verder te gaan met invulling van hun bedrijfsvoering: dit proces heeft lang geduurd, mede door Corona. En juist vanwege deze omstandigheden is het extra belangrijk dat de verschillende organisaties weten waar ze aan toe zijn, als het gaat om de kaders vanuit de provincie”, aldus VVD Statenlid Rosmarijn Boender. 

Onderstaand treft u de diverse onderwerpen aan die door Rosmarijn zijn ingebracht tijdens de Statenvergadering van 27 januari jl. Lees verder via deze link.
Foto: Kasteel Huis Bergh, 's Heerenberg

Borgen van kwaliteit

Voor de culturele topinstellingen (BIS/landelijk) staat voor VVD de kwaliteit en het borgen van de kwaliteit centraal. Voor de VVD is het dan ook belangrijk dat de steun vanuit de provincie daarop wordt gericht, en de adviezen vanuit Raad voor Cultuur nauwgezet worden gevolgd, want wij zien dit mede als het versterken van de culturele infrastructuur. Juist daarom vindt VVD het belangrijk dat we in Gelderland helder zijn over zogenaamde Metoo-affaires. Lees verder via deze link.

Bibliotheek ondersteuning nog nader te bespreken

De VVD vindt de bijdrage aan de bibliotheek ondersteuning (6 mln excl laaggeletterdheid) heel hoog, vooral het deel bestemd voor boekentransport (2 mln) zeker in relatie tot het hele cultuurbudget. Lees verder via deze link.

Effectieve ondersteuning kleinschalige organisaties

Goed dat Gelderse producties en festivals door meestal kleinschaliger organisaties over de totale provincie gespreid gaan worden ondersteund. Een goed voorbeeld hiervan zijn wat VVD betreft de Kasteelconcerten op verschillende locaties, het Steengroevetheater in Winterswijk en De Gebroeders Lymborgh in Nijmegen. Helaas staan deze kleinschalige cultuurorganisaties toch nog altijd niet tussen de structureel gesteunde organisaties, ook al wordt een ervan al 17 jaar gesteund door de provincie Gelderland. Lees verder via deze link.

Molens belangrijke monumenten

Onze duizenden monumenten dragen voor een groot deel bij aan de zichtbare identiteit van Gelderland. De molens vormen een belangrijk onderdeel daarvan. VVD is dan ook blij dat de provincie, via instemming van ditvoorliggend stuk, gedurende driejaar zal bijdragen aan de opstart van een Gelderse Molenstichting. Lees verder via deze link.

Landschappelijk erfgoed integraal meenemen in ruimtelijke vraagstukken

Wij vragen expliciet aandacht voor Landschappelijk erfgoed, zoals bijvoorbeeld historische buitenplaatsen; daarmee bedoel ik o.a. ook het geheel van beschermde dorps- en stadsgezichten (waar de provincie al een wettelijke taak vervult!) met groen landschappelijk erfgoed daaromheen: hoe borgt de provincie  dat dit integraal wordt meegenomen in alle ruimtelijke vraagstukken? Lees verder via deze link.

Aparte regeling voor Molenbiotoop volgt

Maar Rosmarijn denkt hierbij ook aan de zogenaamde Molenbiotoop, de minimaal benodigde ruimte rondom onze monumentale molens om ze te kunnen laten draaien. Juist ook dit geheel van bebouwd- en groen monumentaal erfgoed bepaalt voor een belangrijk deel de Gelderse identiteit en leefomgeving. Lees verder via deze link.

Locatie stalling trolleybussen: rijdend erfgoed

Tenslotte vraagt VVD aandacht voor de unieke verbindende en adviserende rol die de provincie kan innemen voor het toekomstbestendig huisvesten van ons rijdend erfgoed: de trolleybussen. (Deze staan nog tot februari gestald op IPKW terrein, maar dat wordt herontwikkeld.) De provincie weet namelijk als geen ander waar geschikte leegstaande panden staan, zoals bijvoorbeeld industriële gebouwen of grote lege stallen, die we kunnen (laten) herstemmen om onze veteraan trolleybussen te stallen. Lees verder via deze link.

Om bepaalde functionaliteiten  zoals het onderzoeken van uw gedrag op onze website aan te bieden gebruiken wij analytische en tracking cookies op onze website. Omdat we uw privacy belangrijk vinden, vragen we u de tracking cookies te accepteren. Wilt u eerst meer informatie over onze Cookie-policy, klik dan op ‘Meer informatie’.


Meer informatie