VVD gld Portret edit

3D geprinte woningen, hout en legobouw

3D geprinte woningen Eindhoven

Wonen in 3D geprinte woningen? Gelderland schaalt nieuwe bouwtechnologie op!

Op verzoek van de VVD zet de Provincie Gelderland in op het bouwen van woningen met nieuwe, bewezen bouwtechnologie. Een motie met een oproep om te komen tot regelluwe proeftuinwoonwijken kreeg in de Provinciale Staten een zeer ruime meerderheid. Dat betekent dat het College met gemeenten en andere partners aan de slag gaat om in specifieke woonwijken grootschalig met bouwmethoden zoals 3D printen, houtbouw en legobouw aan de slag te gaan. Fractievoorzitter Frederik Peters: “Huizenprijzen breken record na record door een tekort aan woningen. Het bouwtempo in Gelderland moet dus fors omhoog. Dit voorstel helpt om sneller meer huizen te realiseren”.

Bouwtempo moet omhoog

In Gelderland is het woningtekort enorm groot. Woningzoekenden in alle regio’s moeten steeds dieper in de buidel tasten om een woning te vinden. Het fors overbieden op vraagprijzen is meer regel dan uitzondering. Daarnaast ligt de vergunningverlening voor veel bouwprojecten door de stikstofcrisis stil, waardoor nauwelijks gebouwd kan worden. Daarom wil de VVD dat grootschalig met nieuwe, bewezen bouwtechnieken worden gewerkt die wel aan de regels voldoen. “Hoe sneller we in staat zijn om meer woningen te bouwen, hoe eerder woningen ook weer betaalbaar worden”, aldus Peters.

Regelluwe proeftuinwoonwijken

Met het besluit van Provinciale Staten ligt de weg open voor het opschalen van innovatieve bouwmethoden. De Provincie zal met gemeenten werken aan proeftuinwoonwijken waar uitsluitend met nieuwe, bewezen technieken wordt gewerkt. Daarbij vindt de VVD het van belang dat er regelluw wordt gewerkt. Peters: “Vooral lokale regels werken soms erg vertragend. Die vertraging is maatschappelijk onverantwoord. Alleen door deze wijken regelluw te maken én innovatieve technologie te gebruiken kan het bouwtempo omhoog”.

Wonen in een 3D geprinte woning binnen handbereik

Met het aangenomen voorstel van de VVD komt het moment dat Gelderse inwoners in een 3D geprinte woning kunnen wonen steeds dichterbij. Nieuw is dat overigens niet. In Eindhoven staan op dit moment al 6 3D geprinte woningen die zijn verhuurd. “En als in Eindhoven 6 3D geprinte woningen verhuurd worden, dan zie ik geen belemmering om in Gelderland versneld 600 3D woningen te realiseren, aldus Frederik Peters”.