Bellen verdringen plastic afval in Gelderse rivieren

Bellen verdringen plastic afval in Gelderse rivieren

“Een bellenscherm dat plastic afval in een bak drijft voordat het de zee bereikt; wat een prachtige oplossing voor een groot probleem. The great bubble barrier lijkt ook heel geschikt voor de rivierrijke en waterrijke provincie Gelderland!”, aldus een enthousiaste Corrie Christine van der Woude, VVD Statenlid in Gelderland. Samen met VVD Statenleden uit Noord- en Zuid-Holland bekeek zij onlangs met eigen ogen hoe deze innovatie werkt (zie foto).

8 miljard kg plastic afval in zee
Ieder jaar belandt meer dan 8 miljard kg plastic afval in zee. Daarvan komt 60-80% uit de rivieren. Voor een gezond leefklimaat is het belangrijk om kansrijke innovaties, die dit probleem aanpakken te omarmen. Van der Woude: “Een succesvolle en innovatieve startup in Amsterdam bracht deze innovatie. Het resultaat van deze ‘veegwagen’ in het water, die het vuil van de bodem tot en met de oppervlakte aanpakt, stijgt boven de verwachtingen uit. Het is in die zin dus 'proven technology' in de grachten en dat zou het wat mij betreft ook kunnen worden in onze rivieren”.

Inzet circulariteit
Het gevangen plastic wordt met de inzet van vrijwilligers gescheiden en wordt dan circulair benut. In Amsterdam wordt dit afval nog veelal omgezet in warmte. Dat is een eerste laagdrempelige stap in circulariteit. Van der Woude: “Dat kan mogelijk effectiever door slimme verbindingen te leggen met bedrijven gespecialiseerd in de circulariteit van plastic zoals bijvoorbeeld het Arnhemse bedrijf Save Plastics.”Bewezen is dat blauwalg sterk afneemt na inzet van de Bubble Barrier. “Dat is vooral interessant voor de recreatiewateren. Ik zou ook graag onderzocht hebben of het mogelijk is om niet alleen grof plastic afval af te vangen, maar ook microplastics. De WUR is hiervoor een logische partner en zij zijn al betrokken bij de ontwikkeling”.

Veel plastic uit Duitsland
In Gelderland bestaat een maatschappelijk initiatief van betrokken burgers, gemeenten, waterschappen en waarschijnlijk Rijkswaterstaat. Deze overheden zijn ook de logische partners als het om schoon rivierwater gaat. De kern van dit initiatief ligt in de Liemers met de Liemerse Ambassade. Zij pogen gezamenlijk om het vooronderzoek ad €20.000,- te bekostigen in het Pannerdens Kanaal. Mocht dit -conform de verwachting- positief uitvallen, dan volgt de daadwerkelijke aanleg. Deze zal grofweg rond de 750K kosten. Het plastic afval is daar een probleem dat voor een groot deel door onze Oosterburen veroorzaakt wordt. De Euregio Rijn-Waal onderkent dat. Zij heeft derhalve dit project opgenomen voor de Interreg VI.

Betrekken Gelderse kennis en kunde
Van der Woude: “Aan Gedeputeerde Staten heb ik gevraagd of zij bekend zijn met de Bubble Barrier, of zij mogelijkheden zien om dit door te ontwikkelen met partijen zoals KIEMT, de WUR en OnePlanet. Ook is gevraagd het gesprek aan te gaan met de Euregio om via Interreg VI financiering te krijgen. Wij vinden de Bubble Barrier een innovatieve ontwikkeling die ook heel interessant kan zijn voor de provincie Gelderland!”.